Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ana hizmet birimleri

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ana hizmet birimleri hangileridir. 1 nolu cumhurbaşkanlığı kararname aile ve sosyal hizmetler bakanlığı hizmet birimleri

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ana hizmet birimleri

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ana hizmet birimleri hangileridir. 1 nolu cumhurbaşkanlığı kararname aile ve sosyal hizmetler bakanlığı hizmet birimleri

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ana hizmet birimleri

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ana hizmet birimleri

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ana hizmet birimleri hangileridir. 1 nolu cumhurbaşkanlığı kararname aile ve sosyal hizmetler bakanlığı hizmet birimleri 

Hizmet birimleri MADDE 67– (Değişik:RG-21/4/2021-31461-CK-73/6 md.)

(1) Bakanlığın hizmet birimleri şunlardır:

a) Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü,

b) Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü,

c) Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü,

ç) Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü,

d) Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü,

e) Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü,

f) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü,

g) Personel Genel Müdürlüğü,

ğ) Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü,

h) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı,

ı) Strateji Geliştirme Başkanlığı,

i) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı,

j) Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı,

k) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,

l) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,

m) Özel Kalem Müdürlüğü.

YORUM EKLE