5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Amacı Nedir

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Amacı Nedir

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Amacı Nedir

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Amacı Nedir

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Amacı Nedir

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Amacı Nedir? (Md.1)

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Amacı kanunun 1. maddesinde tanımlanmıştır.Buna göre 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun Amacı; Kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda;

- Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını,

- Hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini,

- Kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını,

- Tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve malî kontrolü düzenlemektir.

YORUM EKLE