4734 43 madde kesin teminat oranı

kamu ihale kanununa göre yapılan ihalelerde kesin teminat oranı kaçtır. 4734 43 madde kesin teminat oranı İhalelerde kesin teminat oranı yüzde kaç olur?

4734 43 madde kesin teminat oranı

kamu ihale kanununa göre yapılan ihalelerde kesin teminat oranı kaçtır. 4734 43 madde kesin teminat oranı İhalelerde kesin teminat oranı yüzde kaç olur?

4734 43 madde kesin teminat oranı

4734 sayılı ihale kanununa göre kesin teminat oranı nedir? Kesin teminat oranı yüzde kaçtır?

Kamu kurumlarınca yapılan görevde yükselme sınavlarında ihale kanununa ilişkin en çok sorulan sorulardan biriside ihale üstinde kalacak olan yükleniciden alınacak olan kesin teminat yüzde kaç olacağıdır. Kesin teminat tutarı ihale bedelinin en az yüzde kaçı olmalıdır? Kesin teminat neye göre hesaplanır?  v.b soruların cevabı  4734 sayılı kamu ihale kanununun 43 maddesinde açıklanmıştır. Buna göre ihalelerde alınacak olan kesin teminat oranı %6 olarak belirlenmiştir.

İhalelerde kesin teminat alınmasına ilişkin kanun maddesi 

Kesin teminat Madde 43- Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır.

YORUM EKLE