Okul öncesi öğretmenlerinin destek eğitimi vermesi

okul öncesi öğretmenleri anasınıf öğretmenlerin destek eğitimi vererek ek ders ücreti alabilirler mi?

Okul öncesi öğretmenlerinin destek eğitimi vermesi

Okul öncesi öğretmenlerinin destek eğitimi vermesi 

Bilindiği üzere, Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri gereği kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları yoluyla eğitimlerini sürdüren özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin, sunulan eğitim hizmetlerinden en üst düzeyde yararlanmaları amacıyla özel araç-gereçler ile eğitim materyalleri sağlanarak oluşturulmuş destek eğitim odaları, il/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulunun önerisi doğrultusunda il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından açılmaktadır İlgi (b) Yönetmelik 28 inci madde 2 inci fıkra g bendinde “Destek eğitim odası açılan okullarda öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarına göre görme, işitme, zihinsel engelliler sınıf öğretmenleri öncelikli olmak üzere, gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmen, sınıf öğretmeni ve alan öğretmenleri görevlendirilir. Destek eğitim odasına öncelikle okulun öğretmenlerinden olmak üzere RAM’da görevli öğretmenler ya da diğer okul ve kurumlardaki öğretmenler görevlendirilir.” ibaresiyle destek eğitim odalarında hangi öğretmenlerin görev alabileceği belirtilmiştir.

Rutin müfredat kapsamında ders bütünlüğü içerisinde haftada 30 saat ders okutmak durumunda olan okul öncesi alan öğretmenlerinin, bunun dışında destek eğitim odasında ayrıca ek ders ücreti karşılığında ders okutmalarının mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.

YORUM EKLE