Doğum iznindeki öğretmene eğitime hazırlık ödeneği ödenmesi

Öğretmenlerin doğum nedeniyle analık ve doğum iznine ayrıldıkları dönemlerde eğitime hazırlık ödeneği alıp alamayacağı hususunda MEB görüş yazısı

Doğum iznindeki öğretmene eğitime hazırlık ödeneği ödenmesi

Analık Doğum izninde olan öğretmene eğitime hazırlık ödeneği ödenebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan öğretmenlerin doğum nedeniyle analık iznine ayrılmaları durumunda doğum iznindeki öğretmenlere eğitim öğretim ödeneği ödenip ödenmeyeceği hususunda MEB tarafından verilmiş olan görüş yazısı yazımız ekinde yer almaktadır. İlgili görüş yazısında analık izninde olan öğretmene eğitim ve öğretime hazırlık ödeneği ödenmesinin mümkün olmadığı yönünde görüş verilmiştir.

Bilindiği üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 32 nci maddesinde, “Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dâhil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup; fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dâhil) her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde Millî Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek tarihte Cumhurbaşkanınca belirlenecek miktarda, öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir.” ve 7197 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli K cetvelinin IV. Diğer Ödemeler kısmında " ... Öğretim yılının başladığı aydan sonra ve birinci dönem ders yılının sonundan önce göreve başlayanlara %75’i, birinci dönem ders yılından sonra ve ikinci dönem ders yılının sona ermesinden önce göreve başlayanlara ise %50’si oranında yapılır ... " hükümlerine yer verilmiştir. Ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104. Maddesi (A) bendinde ''Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir.'' hükmü, (G) bendinde ise ''Yıllık izin ve mazeret izinleri sırasında fiili çalışmaya bağlı her türlü ödemeler hariç malî haklar ile sosyal yardımlara dokunulmaz.'' hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda, her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde ödenen öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, fiili çalışmaya bağlı bir ödeme olması sebebiyle öğretim yılının başladığı ay içinde doğum öncesi ve sonrası 8 er haftalık analık iznini kullanmakta olan öğretmenlere ödenmemesi gerektiği değerlendirilmektedir.

YORUM EKLE