Öğretmen olmadan önce alınan belgelerin hizmet puanına etkisi

öğretmen olmadan önce alınan belge hizmet puanı Yönetmeliğin 40'ıncı maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında verilecek hizmet puanlarında, öğretmen olmadan önce alınan belgelerin geçerli olup olmadığı

Öğretmen olmadan önce alınan belgelerin hizmet puanına etkisi

Öğretmen olmadan önce alınan belgelerin hizmet puanına etkisi 

Öğretmenlerin hizmet puanı hesaplanırken öğretmen olmadan önce alınan belgelerin öğretmen olduktan sonra hizmet puanı hesaplamasında dikkate alınıp alınmayacağı hususunda MEB görüşü yazımız ekindedir. 

Anılan fıkra hükmünde: "Bu fıkrada sayılan yarışmalardan sadece biri ve bu yarışma için durumuna uygun en yüksek puan olmak üzere, ulusal veya uluslararası kapsamda düzenlenen bilimsel, sanatsal, kültürel veya sportif yarışmalarda bireysel veya takım olarak ilk üç dereceye giren veya mansiyon ödülü alan öğretmenlere; ulusal ölçekte olanlar bakımından birinci derece için 20, ikinci derece için 15, üçüncü derece veya mansiyon için 10 hizmet puanı; uluslararası ölçekte olanlar bakımından birinci derece için 35, ikinci derece için 25, üçüncü derece veya mansiyon için 15 hizmet puanı verilir." denilmekte olup fıkra hükmünde bu kapsamda verilecek hizmet puanlarına dayanak gösterilen belgelerin, öğretmen olarak görev yapmakta iken alınması gerektiğine ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır.

Bu itibarla mezkûr fıkra hükmüne uygun olması halinde öğretmen olmadan önce alınan belgelerin hizmet puanında değerlendirilmesinin uygun olacağı mütalaa edilmiştir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

YORUM EKLE