Hazine ve Maliye Bakanlığı, seyyanen zam sonrasında mal bildirimi ile ilgili yazı yayımladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, seyyanen zam sonrasında aylık ödenmeyen personelin mal bildirimine esas tutarı hakkında yazı yayımladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, seyyanen zam sonrasında mal bildirimi ile ilgili yazı yayımladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, seyyanen zam sonrasında aylık ödenmeyen personelin mal bildirimine esas tutarı hakkında yazı yayımladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, seyyanen zam sonrasında mal bildirimi ile ilgili yazı yayımladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, seyyanen zam sonrasında aylık ödenmeyen personelin mal bildirimine esas tutarı hakkında yazı yayımladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 27/6/1989 tarihli ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 40 ıncı Maddesi Uyarınca Yapılacak İlave Ödeme Dolayısıyla Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 8 inci ve 5393 Sayılı Kanunun 49 uncu Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Genel Yazı yayımladı. 

YORUM EKLE