Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ'de değişiklik yapıldı

e-Teminat Mektubu İşlemleri Hakkında Genel Tebliğ yayımlandı e-Teminat Mektubu İşlemleri Hakkında Genel Tebliğ yayımlandı

9/3/2023 tarihli ve 32127 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 80) (Parasal Sınırlar ve Oranlar)’nin ekinde yer alan  “Kanuni Faiz ve Temerrüt Faiz Oranları” başlıklı “VI” numaralı Tabloda yapılan değişiklikle;  01.07.2023 tarihinden itibaren genel hükümlere göre takip ve tahsil edilecek; kişilerden alacaklara, 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun hükümlerine göre, uygulanacak kanuni faiz oranları ile temerrüt faizi oranları yeniden belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 80)

(PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 82)

MADDE 1- 9/3/2023 tarihli ve 32127 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 80) (Parasal Sınırlar ve Oranlar)’nin ekinde yer alan “Kanuni Faiz ve Temerrüt Faiz Oranları” başlıklı “VI” numaralı Tabloya aşağıda yer alan 1 sıra numaralı satır eklenmiş ve diğer satırlar buna göre teselsül ettirilmiş, mevcut 1 sıra numaralı satırda yer alan “1/1/2023 tarihinden itibaren” ibaresi “1/1/2023-30/6/2023 dönemi için” şeklinde değiştirilmiştir.

 

 

1. 1/7/2023 tarihinden itibaren :

 

 

 

 

1.1. Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse,

9

 

1.2. Temerrüt faiz oranı

 

 

        1.2.1. Sözleşme ile tespit edilmemişse

9

 

 

 

        1.2.2. Ticari işlerde (24/6/2023 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile)

 

 

16,75

MADDE 2- Bu Tebliğ 1/7/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.