2022 yılı arazi tazminat tutarları

2022 yılında Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar

2022 yılı arazi tazminat tutarları

2022 yılı arazi tazminat tutarları 

II- Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50)

50 nci Maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci Bentlerinde Yer Alan Personel

a) Kadro derecesi 1-4 olanlar                                          23,50 TL 

b) Kadro derecesi 5-15 olanlar                                        22,70   TL

               

Bu tazminattan yararlananlardan;

1)  Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir.

2)Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödenir. 

YORUM EKLE