Yıllık İzinde Rapor Alan Memurun İzin Hesabı

İzinde Rapor Alan Memur İşe Ne Zaman Başlamalı Yıllık İzinde Rapor Alan Memurun İzin Hesabı, yıllık izinde sağlık hastalık izni alan memurun izin hesabı

Yıllık İzinde Rapor Alan Memurun İzin Hesabı

İzinde Rapor Alan Memur İşe Ne Zaman Başlamalı

Memurların en sık karşılaşmış oldukları sorunlardan biride yıllık izinde iken alınan hastalık raporlarının yıllık izine nasıl etki edeceği hususundadır.Memurlar bu gibi durumlarda alınan hastalık raporunun yıllık izni kesip kesmeyeceği,alınan raporun yıllık izine eklenip eklenmeyeceği,göreve rapor bitiminden itibaren mi, yoksa rapordan sonra kalan izin süresinin bitiminden itibaren mi göreve başlayacakları konularında tereddüt yaşamaktadırlar.

Konuya ilişkin olarak 29/10/2011 tarihli ve 28099 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde;

 (1) Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık raporu verilen memurun hastalık izin süresinin, yıllık izninin bittiği tarihten önce sona ermesi hâlinde, memur kalan yıllık iznini kullanmaya devam eder.

 (2)Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık raporu verilen memurun hastalık izin süresinin yıllık izninin kalan kısmından daha fazla olması hâlinde, hastalık izninin bitimini müteakiben memurun göreve başlaması zorunludur.

(3)Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık raporu verilen memurun hastalık izni ile yıllık izninin aynı tarihte bitmesi hâlinde, memur izinlerin bittiği tarihte görevine başlar.

 (4)Hastalık izinleri sebebiyle kullanılamayan yıllık izinler 657 sayılı Kanunun 103 üncü maddesine göre kullandırılır.” hükmü yer almaktadır.

Konuyu bir örnekle açıklamak gerekirse

Hastalık İzin Süresinin, Yıllık İzninin Bittiği Tarihten Önce Sona Ermesi Hâli

01.01.2017 tarihinden itibaren 10 gün yıllık izin alan bir memur:11.01.2017 tarihinde yıllık iznini tamamlayarak göreve başlamak zorundadır.Bu memur 02.01.2017 tarihinden itibaren 5 gün sağlık raporu aldığında 02.01.2017 tarihinden itibaren yıllık izni kesilecek ve sağlık raporundan kaynaklanan 5 günlük izin süresi başlayacaktır.Sağlık raporunun bitim tarihi olan 07.01.2017 tarihinden itibaren yıllık izinden kalan 3 günlük yıllık iznini  kullanılarak 11.01.2017 tarihinde memur göreve başlayacaktır.Memurun hastalık izni sebebiyle kullanmadığı yıllık izni ise memurun kalan izinlerinin üstüne eklenecektir.

Hastalık İzin Süresinin Yıllık İzninin Kalan Kısmından Daha Fazla Olması Hâli

01.01.2017 tarihinden itibaren 10 gün yıllık izin alan bir memur:11.01.2017 tarihinde yıllık iznini tamamlayarak göreve başlamak zorundadır.Yıllık izninin 8 inci günü olan 08.01.2017 tarihinde  5 gün sağlık raporu alan memurun 08.01.2017 tarihinden itibaren hastalık izni başlayacak 5 günlük hastalık izin süresinin bitim tarihi olan 13.01.2017 tarihinde göreve başlamak zorundadır.Yıllık izinden kullanmadığı 3 günlük izin ise kalan izinlerin üzerine eklenecektir.

Hastalık Raporu Verilen Memurun Hastalık İzni ile Yıllık İzninin Aynı Tarihte Bitmesi Hâli

01.01.2017 tarihinden itibaren 10 gün yıllık izin alan bir memur:11.01.2017 tarihinde yıllık iznini tamamlayarak göreve başlamak zorundadır.Bu memur 02.01.2017 tarihinden itibaren 9gün sağlık raporu aldığında 02.01.2017 tarihinden itibaren yıllık izni kesilecek ve sağlık raporundan kaynaklanan 9 günlük izin süresi başlayacaktır.Bu memurun hastalık izin bitim süresi yıllık bitim süresi olan 11.01.2017 tarihine denk geldiğinden memur ilgili günde göreve başlamak zorundadır.Yıllık izinden kullanmadığı 9 günlük izin geriye kalan yıllık izin üzerine eklenmelidir.

Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2020, 09:39
YORUM EKLE