Yaz Tatilinde Doğum Yapan Öğretmenin Analık İzni

Yaz Tatilinde Doğum Yapan Öğretmenin Analık İzni , yaz tatili döneminde doğum yapan öğretmen analık iznini nasıl kullanır , öğretmenlerin analık izni hakkı

Yaz Tatilinde Doğum Yapan Öğretmenin Analık İzni

Yaz Tatilinde Doğum Yapan Öğretmenin Analık İzni

Bilindiği üzere öğretmenler yaz tatillerinde ve ara tatil dönemlerinde izinli sayılmaktadırlar.Bunun haricinde yıl içinde öğretmenlere yıllık izin verilmemektedir.Doğum yapan memurlar doğumdan önce ve sonra olmak üzere analık izni kullanmaktadırlar.Doğum öncesi doktor raporuna istinaden çalışmaya devam eden personeller kullanmadıkları izinleri ise doğum sonrası analık iznine eklemektedirler.Yaz tatiline denk gelen dönemde doğum yapan öğretmenin bu dönemde analık iznini nasıl kullanacağı doğum yapan öğretmenler arasında tereddüte neden olmaktadır.Konuya ilişkin olarak yaz tatilinde doğum yapan memurun izin durumları devlet personel başkanlığına sorulmuş ve konuya ilişkin olarak devlet personel başkanlığı doğum öncesi analık izninin okullar açıldıktan sonra kullanılıp kullanılmayacağı hakkında görüş vermiştir.

Öğretmenlerin yaz tatiline denk gelen doğum öncesi 5 haftalık analık izin süresinin doğum sonrasına aktarılıp aktarılamayacağı hususunda Devlet Personel Başkanlığının (26/12/2013-25399) tarihli görüşü yazımız ekindedir. İlgili görüşte yaz tatilinde iken doğum yapan öğretmenin doğumdan önce kullanması gereken doğum izninin yaz tatiline denk gelmesi durumunda ilgili izninin çalışmaya başlanan döneme aktarılamayacağı yönünde görüş verilmiştir.

Yaz Tatilinde Doğum Yapan Öğretmen Hakkında DPB Görüşü

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 103 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında öğretmenlerin yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılacağı hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, mezkur Kanunun 104 üncü maddesinin (A) bendinde; “Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir.” hükmü yer almaktadır.

Öte yandan, 15/04/2011 tarihli ve 27906 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (2) Seri No'lu "Kamu Personeli Genel Tebliği"nin "Devlet Memurlarına Doğum Sebebiyle Verilecek İzinler" başlıklı kısmının "Doğum Sebebiyle Verilecek Analık İzni" başlıklı bölümünde; “Doğumdan önceki üç haftaya kadar Kurumunda çalışabileceği tabip raporuyla onaylanan ve doğum sonrası analık iznine eklenmesi gereken azami beş haftalık süre içerisinde kanuni izinlerini kullanan kadın memurun, doğum sonrası analık iznine sadece doğum öncesi analık izni içerisinde Kurumunda fiilen çalışarak geçirdiği sürelerin eklenmesi gerekmekte olup, bu süre içerisinde alınan kanuni izinler doğum sonrası analık iznine ilave edilemeyecektir.”  hükmüne yer verilmektedir.

Bu itibarla, doğum sonrası analık iznine sadece doğum öncesi analık izni içerisinde kadın memurun kurumunda fiilen çalışarak geçirdiği sürelerin eklenmesi gerektiği, bu süre içerisinde alınan kanuni izinlerin doğum sonrası analık iznine ilave edilemeyeceği hüküm altına alındığından, öğretmenlerin yaz tatiline denk gelen doğum öncesi 5 haftalık analık izin süresinin doğum sonrasına aktarılamayacağı mütalaa edilmektedir.

Diğer güncel makalelerimizden haberdar olmak için Facebook Grubumuza üye Olabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2020, 09:03
YORUM EKLE