Memurun Ölüm  izni hakkında merak edilenler 

Memurlara verilen mazeret izinlerinden biride ölüm izni hakkıdır. Memurların ölüm izin sürelerinin ne kadar olduğu, memurun hangi yakınları için ölüm izni kullanabileceği, memurun ölüm izninde fazla mesai alıp alamayacağı gibi merak edilen konuları bu yazımızda başlıklar halinde açıklayacağız.

İçindekiler 

  1. Memur ölüm izin hakkı kaç gündür?
  2. Memur ölüm iznini hangi yakınları için alabilir?
  3. Memurun ölüm izninde idarenin takdir hakkı var mı?
  4. Memur ölüm iznini ne zaman kullanabilir?
  5. Memurun ölüm izni hafta sonu tatili bayram tatline denk gelirse ne olur?
  6. Memurun ölüm izninde ücretleri kesilir mi?
  7. Ölüm izni daha sonra kullanılabilir mi?
  8. Memurlar için örnek ölüm izni dilekçesi 

1.Memur ölüm izin hakkı kaç gündür?

Memurların ölüm izni sürelerine ilişkin düzenleme 657 sayılı kanunun 104 maddesinin b bendinde belirlenmiştir. İlgili kanun maddesine göre memurun ölüm izin hakkı 7 gündür.

2.Memur ölüm iznini hangi yakınları için alabilir?

Kanun maddesinde memurun hangi yakınlarının vefatında ölümünde ölüm izni alabileceği açıklanmıştır. Buna göre memurun ölüm izni alabileceği ve alamayacağı yakınları aşağıda gösterilmiştir.

  • Memurun ölüm izni alabileceği yakınları: Memurun eşi veya çocuğu vefat ederse ölüm izni alabilir.Memurun kendi anne ve babası ile eşinin anne ve babası yani kayınbaba ve kayınvalidesi öldüğünde ölüm izni alabilir.Son olarak memurun kendi kardeşi veya eşinin kardeşi öldüğünde ölüm izni alabilir.
  • Memurun ölün izni alamayacağı yakınları : Memur yukarıda sayılan yakınları haricindeki amca,dayı,dede,nine,hala ve teyze v.b akrabalarının ölümünde ölüm izni alamaz.Bu yakınlarının vefat etmesi durumunda isterse yıllık izninden kullanabilir.

3.Memurun ölüm izninde idarenin takdir hakkı var mı?

Memura verilecek olan ölüm izninde idarenin takdir hakkı yoktur. Yani idare izin istendiğinde vermek zorundadır. Ancak iznin kanunda sayılan yakınlar için talep edilmesi ve ölüm olayının vukuunda istenmesi gerekmektedir. Kanun maddesine uymayan izin talepleri kabul edilmez.

4.Memur ölüm iznini ne zaman kullanabilir?

Memurlara verilecek olan ölüm izni olayın meydana gelmesinden itibaren kullanılacak bir izin olup, ölüm olayından itibaren kullanılmak zorundadır.Memur bu izni ölüm olayından 10 gün sonra 15 gün sonra kullanmak istiyorum diyemez.Çünkü izin memurun ölüm olayında izin ihtiyacı için öngörülmüş bir izindir.

5.Memurun ölüm izni hafta sonu tatili bayram tatline denk gelirse ne olur?

Memurlara verilecek olan ölüm izninin hafta sonuna veya bayram tatili resmi tatil gibi dönemlere denk gelmezsi izin sürelerini uzatmaz.Ölüm izin süreleri takvim gününe göre hesaplanır.Ancak memur yıllık izinde ise yıllık iznini keserek ölüm izni talep edebilir.

6.Memurun ölüm izninde ücretleri kesilir mi?

Memurlara verilen ölüm izni ücretli bir izin olup memurların maaşlarında izin süresince herhangi bir kesinti yapılmaz.Ancak memurun fiilen çalışmasına bağlı olarak ödenen nöbet ücreti, fazla mesai ücreti gibi ödemeler memur ölüm izni süresinde fiilen çalışmadığı için bu ücretler ödenmez.

7.Ölüm izni daha sonra kullanılabilir mi?

Yazımızın yukarıda yer alan bölümünde de açıklandığı üzere memurun ölüm izni olaya bağlı bir izindir. İznin verilme sebebi memurun defin, taziye v.b işlerini görmesi için verilmiştir. Bu nedenle memur bu izni ancak ölüm olayının vukuundan itibaren kullanır. Belli bir süre geçtikten sonra kullanamaz.

8.Memurlar için örnek ölüm izni dilekçesi 

10 yıl hizmeti olan memur 30 gün izni ne zaman kullanabilir ? 10 yıl hizmeti olan memur 30 gün izni ne zaman kullanabilir ?

Memur ölüm iznini kullanmak istediğinde aşağıda yazan dilekçe ile kurumuna başvurmalıdır.

                                                                                                            ..................Müdürlüğüne/ Başkanlığına 

…/…/….. tarihinde eşimin (çocuğumun / annemin / babamın / kardeşimin / eşimin annesinin / eşimin babasının / eşimin kardeşinin) ölmesi nedeniyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca 7 (yedi) gün (daha kısa süre de olabilir) izin kullanmak istiyorum.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

ADRES:

İkametgah adresi           :

İznin geçirileceği adres  :

Telefon numarası          :

Ölüm iznine ilişkin mevzuat hükmü 

657 sayılı Kanunun 104. maddesinin B bendi şu şekildedir:

"B) Memura, eşinin doğum yapması halinde, isteği üzerine on gün babalık izni; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hallerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir. "