Ücretsiz izindeki memurun doğum izni hakkı

aylıksız ücretsiz izinde olan memur hamile kalması halinde doğum öncesi ve doğum sonrası analık izni kullanma hakkına sahipmi

Ücretsiz izindeki memurun doğum izni hakkı

aylıksız ücretsiz izinde olan memur hamile kalması halinde doğum öncesi ve doğum sonrası analık izni kullanma hakkına sahipmi

Ücretsiz izindeki memurun doğum izni hakkı

Ücretsiz izindeki memurun doğum izni hakkı 

aylıksız ücretsiz izinde olan memur hamile kalması halinde doğum öncesi ve doğum sonrası analık izni kullanma hakkına sahipmi 

ÖZET: Aylıksız izinde iken doğum yapacak olan memura, göreve başlamadan doğum öncesi ve sonrası analık izninin verilip verilmeyeceği hk. (09/08/2011-14905)

Bakanlığınıza bağlı eğitim kurumunda görev yapmakta iken eşinin yurt dışı görevlendirmesi nedeniyle 14 Eylül 2010 - 30 Haziran 2011 tarihleri arasında aylıksız izinde  bulunan ve 15 Haziran 2011 tarihinde doğum yapması beklenen …. ’ ın   doğum öncesi ve doğum sonrası izin haklarından yararlanıp yararlanamayacağı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep ettiğiniz ilgi yazı incelenmiştir.

 Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları kanununun 104 üncü maddesinde; “Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla, 108 inci madde kapsamında aylıksız izinli olan memurun izin süresi içinde doğum yapacak olması sebebiyle aylıksız izninin kesilerek göreve başlama şartı   aranmaksızın analık izni  kullanmak istemesi halinde kendisine doğum öncesi  ve doğum sonrası  analık izninin verilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.

YORUM EKLE