Sağlık raporunun alındığı gün hastalık izninden sayılır mı?

Sağlık raporunun alındığı gün hastalık izninden sayılır mı? memur hastalık raporlarında gün hesabı nasıl yapılır ?

Sağlık raporunun alındığı gün hastalık izninden sayılır mı?

Sağlık raporunun alındığı gün hastalık izninden sayılır mı? memur hastalık raporlarında gün hesabı nasıl yapılır ?

Sağlık raporunun alındığı gün hastalık izninden sayılır mı?

Sağlık raporunun alındığı gün hastalık izninden sayılır mı?

Kamuda çalışan memur ve işçilerin almış olduğu sağlık raporlarında  gün hesabının nasıl yapılacağı çalışanlar arasında tereddütlere neden olmaktadır. Özellikle mesai bitiminden sonra alınan raprolarda ilgili günün hastalık izninden sayılıp sayılmayacağı merak konusu olmaktadır.Konuya ilişkin sağlık raporları usul ve esasları hakkındaki yönergede gerekli açıklamalar yapılmıştır.Buna göre raporların alındığı gün sağlık raporunda ilk gün olarak sayılmak zorundadır.

SAĞLIK RAPORLARI USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

Ortak hükümler MADDE 44- 

(11) Düzenlenen istirahat raporlarında takvim günü esastır. Takvim günü saat 00.00’dan 23.59’a kadar olan süreyi kapsar. Kişiye mesai sonrası (Örneğin: saat 20.00) dahi rapor verilmiş ise raporun birinci günü raporun tanzim edildiği gün saat 23.59’da sona erer.  

YORUM EKLE