Memur İzindeyken Rapor Alırsa Göreve Ne Zaman Başlar

Yıllık İzinde Rapor Alan Memur Ne Zaman Göreve Başlar? Yıllık izinde sağlık raporu alan memurun göreve başlama süresi hakkında mevzuat nedir

Memur İzindeyken Rapor Alırsa Göreve Ne Zaman Başlar

Yıllık İzinde Rapor Alan Memur Ne Zaman Göreve Başlar?

Yıllık izinde sağlık raporu alarak hastalık izni kullanmaya başlayan memurların görevlerine ne zaman başlayacakları çoğu memurca merak edilen konulardan birisidir.Yıllık izinde iken sağlık raporu alan memurların mevuzat hükümlerine göre işe başlamama durumlarında disiplin yönünden çeşitli yaptırımlarla karşılamaları mümkündür.Bu nedenle yıllık izinde rapor alan memurların mevzuat hükümlerine göre göreve başlamaları büyük önem arz etmektedir.Yıllık izinde iken hastalık izni kullanan memurların göreve başlama süreleri ile ilgili çeşitli durumları başlıklar halinde yazımızda değerlendirdik.

Yıllık izin esnasında memurun sağlık raporu aldığı ve bu raporun ilgili memurun kurumuna iletilerek hastalık iznine çevrildiği durumlarda rapor sürelerine göre üç durum ortaya çıkmaktadır.

1-Hastalık İzninin  Yıllık İzin Süresinin Bitiminden Önce Bitmesi Durumu

2-Hastalık İzninin Yıllık İzin Süresinin Bitiminden Sonra Bitmesi Durumu

3-Hastalık İzni Süresi ile Yıllık İzin Süresinin Aynı Tarihte Bitmesi Durumu

Yıllık iznini kullanmakta iken hastalığı nedeniyle rapor alan bir memurun, rapor tarihinden itibaren yıllık izni kesintiye uğrayacağından, bu tarihten sonra raporda yazılı tedavi ve istirahat süresiyle ilgili hastalık izni işlemeye başlayacaktır. Bu durumda, yıllık iznini kullanmakta olan memurların hastalıklarından dolayı verilen hastalık izninin, yıllık izin içine dahil edilmemesi gerekmektedir.

Şimdi ilgili durumlarda memurun göreve ne zaman başlayacağı ve hastalık izni dönemlerinde kullanmadığı yıllık izinler ile ilgili nasıl bir uygulama yapılacağını açıklamaya çalışalım.

1-Hastalık İzninin  Yıllık İzin Süresinin Bitiminden Önce Bitmesi Durumu

Hastalık izninin yani raporun, kullanılmakta olan yıllık iznin bitiş tarihinden önce sona ermesi halinde, ilgili memurun yıllık izninden geri kalan kısmını, yetkili amirden yeniden izin almaksızın izin süresinin bitiş tarihine
kadar kullanabilecektir.Ancak burada gözden kaçırılmaması gereken husus memurun her halükarda almış aldığı yıllık izninin bitiş tarihinde göreve başlaması gerektiğidir.
Bir örnekle açıklamak gerekirse 01.01.2019 tarihinde 10 gün yıllık izin alan bir memur normal şartlarda 11.01.2019 tarihinde göreve başlayacaktı.Bu memurun izin döneminde 5 gün hastalık izni almış olması sadece memurun yıllık izninin kesilerek bunun yerine hastalık izni kullanması sonucunu doğuracak bunun yanında memurun kullanamadığı yıllık izinler yanmayacak ve amirinin uygun gördüğü başka bir zamanda kullanılabilecektir.
İlgili örneğe göre memur 01.01.2019-11.01.2019 döneminde 5 gün yıllık izin kullanmış 5 gün hastalık izni kullanmış olacak kullanamadığı 5 günlük izin ise daha sonraki dönem izinlerine eklenecektir.

2-Hastalık İzninin Yıllık İzin Süresinin Bitiminden Sonra Bitmesi Durumu

Yıllık iznini kullanmakta iken hastalanarak rapor alan bir memurun hastalık izninin, yani raporunun bitiş tarihi yıllık izninin bitiş tarihinden sonraki bir tarihe rastlaması halinde, memurun kullandığı yıllık iznini kullanmaya devam etmeksizin raporunun bitiş tarihini müteakip göreve başlaması gerekmektedir. Geriye kalan yıllık izni, izin vermeye yetkili amirlerin uygun göreceği bir tarihte kullanabilecektir.

3-Hastalık İzni Süresi ile Yıllık İzin Süresinin Aynı Tarihte Bitmesi Durumu

Yıllık izinde iken, hastalık nedeniyle rapor alan bir memurun, hastalık izninin bitiş tarihinin, kullandığı yıllık iznin bitiş tarihi ile aynı tarihe rastlaması  halinde, hastalık izninin bitimini izleyen günde göreve başlaması gerekir. Ancak, hastalık izni süresi kadar yıllık iznine ilave izni, amirinin uygun göreceği bir zamanda kullanabilecektir.
Bir örnekle açıklamaya çalışalım: Bir memur 01.01.2019 tarihinden itibaren 15 günlük yıllık izne ayrılmış ve 10.01.2019 günü hastalanarak 5 gün hastalık raporu almıştır. Bu memur için yıllık izin süresi ile hastalık raporunun bitiş tarihi aynı güne tekabül ettiğinden 16.01.2019  tarihinde memur işe başlamak zorundadır. Bu memur daha sonra amirinin uygun göreceği bir zamanda 5 günlük izin süresini kullanma imkanına sahip olacaktır.

Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2021, 13:31
YORUM EKLE