Memur eşinin anne ve babası için refakat izni alabilir mi?

memur kayınbabası için refakat izni alabilir mi, memur kaynanası için refakat izni alabilir mi?

Memur eşinin anne ve babası için refakat izni alabilir mi?

memur kayınbabası için refakat izni alabilir mi, memur kaynanası için refakat izni alabilir mi?

Memur eşinin anne ve babası için refakat izni alabilir mi?

Memur eşinin anne ve babası için refakat izni alabilir mi?


Memurların yakınlarının rahatsızlanması durumunda 657 sayılı kanununa göre refakat izni kullanma hakları vardır. Memurlar bu izni kanunda sayılan yakınları için kullanabilir.

Memurun Refakat İzni Kullanabileceği Yakınları Kimlerdir ?

Memurların refakat iznine ilişkin ayrıntılı açıklamalar   Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık Ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik te yapılmıştır.

İlgili yönetmelikte yer alan açıklamalara göre  Memurlara verilecek refakat izni

a) Memurun bakmakla yükümlü olduğu ana, baba, eş ve çocuklarından birinin,

b) Memurun bakmakla yükümlü olmamakla birlikte refakat edilmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocuklarıyla kardeşlerinden birinin, ağır bir kaza geçirdiğinin veya tedavisi uzun süren bir hastalığı bulunduğunun sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi halinde verilecektir.


Yönetmelik maddesinden de anlaşılacağı üzere memura verilecek olan refakat izni memurun kendi anne,baba veya kardeşlerinin hastalık ve ağır kaza durumlarında verilmekte olup memurun eşinin anne baba veya kardeşlerinin ağır kaza geçirmesi veya hastalanması halinde memura refakat izni verilemeyecektir.

Memurun Aynı Hasta ve Aynı Vaka İçin Kullanabileceği İzin Süresi Ne Kadardır ?

Memurun kanun maddesinde sayılanyakınları için kullanabileceği refakat izni aynı hastalık veya aynı vaka için 3+3 ay olmak üzere toplamda 6 aydır.Ancak memur diğer yakınları içinde aynı sürelerde refakat izni kullanabilir.Ayrıca memurun aynı yakını için farklı bir hastalığı içinde refakat izni kullanması mümkündür.

Refakat İzni Sırasında Refakat Edilen  Hasta  İyileşirse Memurun Refakat İzni Kesilir mi?

Refakat izni kullanan memurun yakınlarının hastalık durumu sona ererse memur izin süresinin bitmesini beklemeden göreve başlamalıdır..Refakat iznini gerektiren durum sona erdiği halde görevine dönmeyen memurlar   izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve özel kanunların ilgili hükümlerine göre işlem yapılması gerekir.

Refakat İzninde Memur Maaş Alabilir mi?


Refakat izni kullanan memurun özlük ve mali hakları korunur ve memura maaş ödemesi yapılmaya devam edilir.Ancak memurun fiilen çalışmasına bağlı olarak ödenen fazla mesai nöbet ücreti v.b ödemeler yapılmaz.

YORUM EKLE