Mehil müddetinde rapor alan memurun durumu

naklen atanan memur mehil müddeti içinde sağlık raporu alırsa göreve ne zaman başlar

Mehil müddetinde rapor alan memurun durumu

naklen atanan memur mehil müddeti içinde sağlık raporu alırsa göreve ne zaman başlar

Mehil müddetinde rapor alan memurun durumu

Mehil müddetinde rapor alan memurun durumu 

Çalışmış olduğu kurumdan başka yerdeki kurumlara naklen atanan memurların mehil müddeti içinde hastalanmaları nedeniyle sağlık raporu almaları durumunda hastalık süresince mehil müddeti sürelerinin işleyip işlemeyeceği memurlar arasında merak konusu olmaktadır.

Bilindiği üzere Devlet memurları kanununun “Atamalarda görev yerine hareket ve işe başlama süresi” başlıklı 62 nci maddesinde, “İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle; a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü, b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini, İzleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. Savaş ve olağanüstü hallerde bu süre Bakanlar Kurulu Kararı ile kısaltılabilir. hükmüne yer verilmiştir. Memurlara veriilen mehil müddeti memurların eski görev yerlerinden yeni görev yerine taşınmaları v.b işleri için verilen bir süredir. Bu nedenle memurun mehil müddeti içinde hastalanması halinde hastalık izni süresinde geçen süreler mehil süresinden sayılmamaktadır.

Konuya ilişkin olarak DPB tarafından verilen görüş yazısında 

ÖZET: Yer değiştirme suretiyle başka bir yere atanan memurun mehil müddeti içinde hastalık raporu alması halinde göreve ne zaman başlayacağı ve aylığının verilip verilemeyeceği hk.( 08/10/2013-18097)

- Başka yerdeki görevlere ataması yapılan memura 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 nci maddesi gereğince verilen mehil müddetinin ilgilinin başka yere taşınmasına ilişkin işleri yapabilmesi için verildiği düşünülmekte olup, bu süre içinde hastalanarak hastalık raporu alan memurun bu işleri yapamayacağının değerlendirilmesi sebebiyle, memurun mehil müddeti içinde hastalık raporu alması halinde mehil müddetinin duracağı, rapor süresinin bitiminde mehil müddetinin kalan kısmının devam edeceği, şeklinde görüş verilmiştir.

YORUM EKLE