Hamile memur ne zamana kadar çalışabilir ?

hamile memurların doğuma kadar ne kadar süre göreve devam edebilir ler

Hamile memur ne zamana kadar çalışabilir ?

hamile memurların doğuma kadar ne kadar süre göreve devam edebilir ler

Hamile memur ne zamana kadar çalışabilir ?

Hamile memur ne zamana kadar çalışabilir ?

657 sayılı kanunda devlet memurlarının doğuma bağlı izinleri hakkında gerekli açıklamalar yapılmıştır. Memurların doğum öncesi ve doğum sonrasında doğuma bağlı olarak analık izni kullanma hakları bulunmaktadır. Hamile olan memurların doğum öncesinde kullanma hakkına sahip oldukları izinler çalışmalarına bağlı olarak doğum sonrası döneme aktarılmaktadır. Bu nedenle hamile memurların  doğumdan önce daha fazla çalışarak doğum öncesi izinleri doğum sonrasına aktarmak istemleri nedeniyle doğum öncesinde ne zamana kadar çalışabilecekleri merak konusu olmaktadır.

Doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süreyle analık izni verilmektedir.  Çoğul gebelik durumunda yani ikiz üçüz v.b gebelik durumunda , doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir.Böylelikle çoğul gebe olanların doğum öncesi analık izinleri 10 hafta olarak uygulanır.  Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği halinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir.

Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir.Yani doğum öncesinde 8 haftalık analık izni bulunan memurun çoğul gebelikte 10 hafta olan bu sürenin son üç haftaya kadar memurun çalışması halinde tek gebelikte 5 haftası çoğul gebelikte 7 haftası doğum sonrasında aktarılabilir. Tabi burada memur bu çalışmayı kendi isteği ile yapmakla birlikte bunu doktor raporu ile de teyit etmesi gerekir.

 Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğum öncesi analık izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda ise doğum tarihi ile analık izninin başlaması gereken tarih arasındaki süre doğum sonrası analık iznine ilave edilir.

YORUM EKLE