Doğum Yapan Memurun Yarım Gün İzin Hakkı

Doğum Yapan Memurun Yarım Gün İzin Hakkı Doğum Yapan Memurun  Yarım Gün İzin Süresi Ne Kadardır?

Doğum Yapan Memurun Yarım Gün İzin Hakkı

Doğum Yapan Memurun Yarım Gün İzin Hakkı Doğum Yapan Memurun  Yarım Gün İzin Süresi Ne Kadardır?

Doğum Yapan Memurun Yarım Gün İzin Hakkı

Doğum Yapan Memurun Yarım Gün İzin Hakkı , Doğum Yapan Memurun  Yarım Gün İzin Süresi Ne Kadardır?

Doğum yapan memurların yapmış oldukları doğum sebebiyle kullanabilecekleri izinlerden biriside yarım gün izindir.Doğum yapan memurun kullanabileceği yarım gün izne ilişkin düzenlemeler 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinin   (F) fıkrasında yapılmıştır.İlgili kanun maddesinde yer hükümler doğrultusunda yarım gün izin uygulamasına ilişkin merak edilen hususları maddeler halinde değerlendirmeye çalışacağız.

- Yarım Gün İzin Talebinde Bulunma 

Doğum yapan memur doğumdan sonraki analık izin süresinin bitiminden itibaren eğer yarım gün izin hakkından faydalanmak isterse kurumuna yarım gün izin kullanmak istediğine dair yazılı olarak başvuru yapmak zorundadır.Kamu kurum ve kuruluşları ise çocuğun sağ olması şartı ile memurun yarım gün iznini kullandırmaları gerekmektedir.

-Doğum Yapan Memurun  Yarım Gün İzin Süresi Ne Kadardır?

Memurun yarım gün izin süresi, doğum sonrası analık izninin bitiminden itibaren

*Birinci doğumda iki ay

*İkinci doğumda dört ay

*Sonraki doğumlarda ise altı aydır.

Çoğul (ikiz, üçüz,...) doğumlarda yarım gün izin süresine birer ay ilave edilecektir.

Yarım gün izin hakkının süresinin tespitinde yapılan doğumlara göre işlem yapılacaktır.Birinci doğumda doğan çocuk daha sonra ölmüş ise bayan memurun ikinci doğumunda ilk çocuğunun yaşayıp yaşamadığına bakılmaksızın ikinci doğumdan dolayı yarım gün izin hakkı 4 ay olarak uygulanacaktır.

- Yarım gün iznin kullanımı

a) Yarım gün izin kullanma hakkı sadece bayan memurlara tanınan bir haktır.

b) Yarım gün izin hakkı ile süt izni aynı anda kullanılamaz.Bu nedenle analık izni sona eren memur analık izin bitiminden itibaren süt izni ile yarım gün izin arasında bir tercih yapmak zorundadır.

c) Yarım gün izin  kullanırken çocuğu vefat eden memurun eğer hala kullanmadığı yarım gün izinleri varsa bu izinleri kullanma hakkı ölüm olayından dolayı son bulur.

ç) Yarım gün izinde memurun hangi saatlerde çalışacağına kurumu karar verir..

d) Yarım gün izin hakkından yararlanan memurun günlük çalışma süresi, 657 sayılı Kanunun 100 üncü maddesi uyarınca belirlenen günlük çalışma süresinin yarısı kadardır.

e) Günün yirmi dört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde görev yapan ve yarım gün izin hakkından yararlanan memurun çalışma şekli, haftalık yirmi saatlik çalışma süresinin dikkate alınması suretiyle kurumlarınca düzenlenir.

- Çocuğun engelliliği halinde yarım gün izin süresi

a) Çocuğun engelli doğması halinde yarım gün izin süresi doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden itibaren on iki aydır.

b) Doğumdan sonraki on iki ay içinde çocuğun engellilik durumunun tespiti halinde memurun yarım gün izin süresi, doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden itibaren on iki aylık sürenin kalan kısmı kadardır.

- Süt izninden yarım gün izin hakkına geçiş hali

Doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden itibaren süt iznini kullanmayı tercih eden memur, süt izninin kesilerek yarım gün izin hakkını talep etmesi halinde yarım gün izin süresinin kalan kısmı kadar bu izin hakkından yararlanacaktır.

- Devlet memurluğuna atanmadan önce doğum yapan memurun yarım gün izni

 Doğum yaptıktan sonra Devlet memurluğuna ataması yapılan kişi, çocuğunun hayatta olması kaydıyla yarım gün izin hakkını talep edebilecektir. Ancak, bu memurun yarım gün izin süresi, doğum sonrası sekiz haftalık sürenin bitiminden itibaren birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ay, sonraki doğumlarda ise altı aylık sürenin kalan kısmı kadardır.

Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2022, 10:08
YORUM EKLE