Doğum Yapan Memurun Süt İzni

Doğum Yapan Memurun Süt İzni Hakkı  , doğum yapan bayan memur bir günde kaç saat süt izni kullanır, süt izni hakkında merak edilenler, Yarım Gün İzin

Doğum Yapan Memurun Süt İzni

Doğum Yapan Memurun Süt İzni Hakkı  , doğum yapan bayan memur bir günde kaç saat süt izni kullanır, süt izni hakkında merak edilenler, Yarım Gün İzin Hakkını Kullanan Memur Bu İzni Keserek  Süt İznine Geçebilirmi? memurun süt izni kaç saattir

Doğum Yapan Memurun Süt İzni

Doğum Yapan Memurun Süt İzni Hakkı , memurun süt izni ne kadar, süt izni hakkında merak edilenler

Doğum yapan bayan memurlara 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile tanınan kanuni izinlerden biride süt iznidir.İlgili kanunun 104 maddesinde yapılan düzenlemelere istinaden süt iznine ilişkin merak edilen hususları bu yazımızda açıklamaya çalışacağız.

657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinin (D) fıkrasında, “Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır.” hükmü yer almaktadır. Diğer taraftan, aynı maddenin (F) fıkrasında doğum yapan memura süt izni verilmeksizin belli şartlarla yarım gün izin hakkı tanınmıştır.

Süt İzni Ne Zaman ve Nasıl Alınır

Bilindiği üzere Devlet Memurları kanununa göre doğum yapan memurların yapmış oldukları doğum nedeniyle kullanma hakları bulunan analık izin hakları bulunmaktadır.Analık izninin bitim tarihinden itibaren ise yasa koyucu doğum yapan memurlara  yarım gün izin hakkı ile süt izni hakkı tanımıştır.Ancak yine kanun maddesine göre bu iki iznin aynı anda kullanılması mümkün değildir.Dolayısıyla analık izninin bitiminden itibaren süt izni kullanmak isteyen bayan memurlar bu isteklerini bildiren dilekçe ile kurumlarına başvuru yapmak zorundadırlar.Süt izninin kullanımına ilişkin olarak idareye izni verip vermemek gibi bir takdir hakkı tanınmamıştır.İdareye verilen dilekçe idareyi bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Memurun Süt İzni Süresi Ne Kadardır.

Devlet Memurları Kanununa göre doğum yapan memur analık izninin bitiminden itibaren ilk 6 ayda günlük 3 saat takip eden ikinci altı ayda ise günlük 1,5 saat süt izni kullanma hakkına sahiptir. Doğum yapan bayan memurun ikiz,üçüz gibi çoğul doğum yapması süt izni süresinde herhangi bir değişikliğe neden olmamaktadır.

Süt İzninin Kullanılması 

Süt izni hakkı sadece doğum yapan bayan memurlara tanınan bir haktır.Dolayısıyla bu izin baba tarafından kullanılamaz.Gün içerisinde kullanılacak süt izninin hangi saatlerde ve kaç  seferde kullanacağına bayan memur karar verir.Gün içerisinde kullanılmayan süt izinleri bir sonraki güne devretmez.Süt izni kullanan memurun çocuğu vefat ederse memur kalan süt izni sürelerini kullanamaz.

Yarım Gün İzin Hakkını Kullanan Memur Bu İzni Keserek  Süt İznine Geçebilirmi?

Analık izninin bitiminden sonra yarım gün izin talebinde bulunan memur daha sonraki süreçte bu izin hakkından vazgeçerek süt izni hakkından faydalanması mümkündür.Ancak bu geçiş işleminde memur ancak süt izninden geriye kalan süreyi kullanabilmektedir.

Memur Olmadan  Önce Doğum Yapan  Memurun Süt İzni

Memur olmadan önce doğum yapan ve doğum sonrasında memurluğa atanan kişide kanundaki öngörülen sürelere göre süt izninden faydalanabilir.Ancak bu şekilde olan memurların süt izni hesabında doğum yaptıkları tarihe göre hesaplama yapılacağından süt izin hakları da ona göre belirlenecektir.

Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2022, 22:59
YORUM EKLE