Doğum nedeniyle memur ne kadar aylıksız izin alabilir ?

657 108 b maddesine göre doğum yapan memurun ve memur eşin aylıksız doğum izni kullanma hakkında merak edilenler

Doğum nedeniyle memur ne kadar aylıksız izin alabilir ?

657 108 b maddesine göre doğum yapan memurun ve memur eşin aylıksız doğum izni kullanma hakkında merak edilenler

Doğum nedeniyle memur ne kadar aylıksız izin alabilir ?

Doğum nedeniyle memurun aylıksız izin hakkı

657 sayılı kanuna göre doğum yapan memurların aylıksız izin alma hakları bulunmaktadır. 6111 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten sonra; “Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir.

Doğum yapan memur ne kadar aylıksız izin alabilir

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 üncü maddesinin (B) fıkrasında yer alan hükme göre doğum nedeniyle memurlara verilecek olan aylıksız izin süresi 24 aydır. Memur bu sürenin hepsini aylıksız izin olarak alabileceği gibi daha az sürede doğum nedeniyle aylıksız izin kullanabilir 

Doğum nedeniyle aylıksız izin süresinin  başlama tarihi ne zamandır

Doğum yapan memura, doğum sonrası analık izni süresinin veya süt izni hariç doğum sayısına bağlı olarak verilen izin süresinin bitiminden itibaren aylıksız izin başvurusunda bulunup aylıksız izin kullanabilir

Doğum nedeniyle alınacak izin kısımlara bölünerek kullanılabilir mi?

Doğuma bağlı aylıksız izin yukarıda yer alan sürelerinin bitim tarihinden itibaren 24 aylık süre içinde parçalar halinde kullanılabilir . Ancak bu sürenin başlangıç tarihi analık iznin bitiminden itibaren 24 ayı geçemez.

Eşi doğum yapan memurda aylıksız izin alabilir mi?

Doğum yapan memura tanınan aylıksız izin hakkı eşi doğum yapan memur içinde geçerlidir. Ancak burada bu izni kullanma için izin başlangıç tarihi eşin doğum yaptığı tarih itibariyle başlar ve doğum tarihinden itibaren toplam 24 ay olarak kullanılabilir. Örneğin memur eşinin doğum yaptığı tarihten 2 ay sonra bu izni kullanmak isterse toplam kullanabileceği izin süresi 22 ay üzerinden verilebilir 

AYLIKSIZ

İZİN

(Doğum Sebebiyle)

657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olarak görev yapan memurlar

24 aya kadar

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 üncü maddesinin (B) fıkrası.

1-Doğum yapan memura, doğum sonrası analık izni süresinin veya süt izni hariç doğum sayısına bağlı olarak verilen izin süresinin bitiminden itibaren; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine 24 aya kadar verilmektedir.

Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2023, 10:53
YORUM EKLE