Çocuğu vefat eden memur süt izni kullanabilir mi?

doğum yapan memura verilen süt izni çocuğun ölmesi durumunda da kullanılabilir mi? memur süt izin hakkı

Çocuğu vefat eden memur süt izni kullanabilir mi?

doğum yapan memura verilen süt izni çocuğun ölmesi durumunda da kullanılabilir mi? memur süt izin hakkı

Çocuğu vefat eden memur süt izni kullanabilir mi?

Çocuğu vefat eden memur süt izni kullanabilir mi?

657 sayılı devlet memurları kanununa göre doğum yapan bayan memurların çocuklarını emzirmek üzere süt izni kullanma hakları bulunmaktadır. Bayan memurun süt izni hakkı memurun analık izin süresinin bitiminden itibaren ilk altı ay günde üç saat ikinci altı ayda ise günde bir buçuk saat olarak uygulanmaktadır.Memurun tekil veya çoğul doğum yapması uygulanacak olan süt izin süresinde herhangi bir değişikliğe neden olmaz.Memurun kullanacağı süt izninde iznin hangi saatlerde kullanılacağına bayan memur tarafından karar verilir. Memur süt izni ile yarım gün izin hakkından aynı anda  faydalanamaz.süt izni memurun çocuğunu emzirmesi ve beslemesi için öngörülen bir izin olduğundan doğum sonrasında memurun çocuğunun ölmesi durumunda memurun geriye kalan süreler için süt izni hakkından faydalanması mümkün değildir.

Süt izninin uygulanmasına ilişkin 6 sıra nolu kamu personel tebliğinde yer alan düzenleme aşağıda yer almaktadır.

2) Süt izni süresi

a) Memura, doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir.

b) Çoğul doğumlarda da süt izni süresi aynıdır.

3) Süt izninin kullanımı

a) Süt izninden sadece kadın memur yararlanır.

b) Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı memur tarafından belirlenir.

c) Memur, süt izninden ve 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinin (F) fıkrasında yer alan yarım gün izin hakkından aynı anda yararlanamaz.

ç) Süt izninin, memurun çocuğunu emzirmesi için günlük olarak kullanması gereken bir izin hakkı olması sebebiyle bu izin birleştirilerek sonraki günlerde kullanılamaz.

d) Süt iznini kullanmakta iken çocuğun ölümü halinde memur bu iznin kalan süresini kullanamaz.

YORUM EKLE