Babalık İzni Ne Zaman Kullanılabilir?

Babalık İzni Ne Zaman Kullanılabilir? Memurun babalık izni kaç gün, babalık izinlerini hafta sonu ve resmi tatiller dahil mi,babalık izni memur iş günümü takvim günümü

Babalık İzni Ne Zaman Kullanılabilir?

Memur Babalık İzni Ne Zaman Kullanılabilir?

Devlet memuru olarak görev yapanlara tanınan haklardan biriside babalık izni hakkıdır.Memurlar uygulamada babalık izninin doğumdan önce kullanılıp kullanılmayacağı,doğumdan belli bir süre geçtikten sonra babalık izninin kullanma hakkı olup olmadığı gibi konularda bazen tereddüt yaşamaktadırlar.Bu yazımızda memurun 657 sayılı devlet memurları kanununda yer alan babalık izni hakkında açıklamalar yapmaya çalışacağız.

Memurun Babalık İzin Hakkı Kaç Gün 

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinin (B) bendinde; “Memura, eşinin doğum yapması halinde, isteği üzerine on gün babalık izni; … verilir.” hükmü yer almaktadır.İlgili kanun hükmünden de anlaşılacağı üzere memurun babalık iznini kullanabilmesi eşinin doğum yapması olayına bağlanmıştır.Kanun maddesinde yer alan hüküm nedeniyle babalık izninin doğum öncesi kullanılması mümkün değildir.Babalık izni ve diğer mazerete bağlı izinler iznin bağlandığı olayın vuku bulması ile kullanılacak izinlerdir.

Babalık izninin doğumun gerçekleştiği tarihlerden 10 gün 15 gün gibi daha  sonraki günlerde kullanılmak istenmesi halinde bu iznin sonraki günlerde kullanılması mümkün müdür?

Öncelikle şunu belirtmemiz gerekir ki 657 sayılı devlet memurları kanununda yer alan mazeret izinlerinin memurlara veriliş sebebi mazeret izninde belirtilen olayların vuku bulması halinde memurların yıllık izin haklarından kullanmadan mazeret dönemlerinde izin verilerek yapmaları gereken işleri yapmalarına imkan tanınmasıdır.Bu nedenle mazeret izni kullanacak kişilerin bu izinleri mazeretlerinin ortaya çıktığı dönemlerde kullanması gerekmektedir.Mazerete bağlı olaylardan 10-20 gün sonra gibi sürelerde mazeret izinlerinin  kullanılabilmesi ilgili iznin verilme amacına ters düşmektedir.

Konuya ilişkin olarak geçmiş yıllarda Devlet Personel Başkanlığınca verilen 23/12/2011 tarih ve 22333 sayılı görüşte "Devlet memuruna isteği üzerine verilen söz konusu iznin eşinin doğum yaptığı tarihten itibaren başlaması gerektiği, doğum olayının gerçekleştiği tarihten itibaren 15 gün veya 1 ay sonra bahsi geçen babalık izninin verilemeyeceği mütalaa edilmektedir." şeklinde görüş verilmiştir.

Sonuç olarak babalık izni memurun eşinin doğum yaptığı tarihten itibaren kullanılmaya başlanması gereken bir izin olup doğumdan daha sonraki 10 gün 20 gün gibi süreler geçtikten sonra bu izinlerin kullanılması mümkün değildir.


Diğer güncel makalelerimizden haberdar olmak için Facebook Grubumuza üye Olabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2020, 09:36
YORUM EKLE