Askerlikte Geçen Sürelerin Yıllık İzne Etkisi

Askerlikte Geçen Sürelerin Yıllık İzne Etkisi, askerde geçen sürelerin yıllık izin hesabında nasıl hesaplanır, askerlik sürelerinin yıllık izin süre hesabında sayılması mümkünmü

Askerlikte Geçen Sürelerin Yıllık İzne Etkisi

Askerlikte Geçen Sürelerin Yıllık İzne Etkisi

Memur olarak görev yapanların yıllık izin süreleri belirlenirken ilgili kişilerin hizmet süreleri dikkate alınmaktadır.Yıllık izin sürelerin hesabında hangi sürelerin dikkate alınacağı hangi sürelerin dikkate alınmayacağı hususu ise Maliye Bakanlığınca çeşitli zamanlarda yayımlanan tebliğler ile açıklanmaya çalışılmıştır.Bu yazımızda memurluktan önce veya memur iken askere giden devlet memurlarının askerlikte geçen sürelerinin memurun yıllık izin hesabında dikkate alınıp alınmayacağı hususunu ilgili tebliğlerde yer alan hükümler doğrultusunda açıklamaya çalışacağız.

Yıllık izinlerin nasıl kullanılacağı ve hesaplanacağı hususunda  Maliye Bakanlığınca 62 sıra nolu,140 sıra nolu  ve 154 seri nolu tebliğler çıkarılmıştır.İlgili tebliğlerdeki askerlikle ilgili olarak düzenleme yapan maddelere baktığımızda;

62 no'lu Tebliğin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında "Muvazzaf askerlikte ve yedek subaylıkta okul devresinde geçen süreler de aynı biçimde dikkate alınır." hükmü yer almaktadır.

154 seri no'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde de "Yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi stataüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluslarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması," gerektiği yönünde hüküm yer almaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 83 ve 84 üncü maddelerinde muvazzaf askerlikte geçen sürelerin ilgililerin kazanılmış hak aylık ve derecelerinde değerlendirileceği belirtilmektedir.

Yukarıda ayrıntılı olarak gösterilen mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesi neticesinde  memuriyete girmeden  önce veya memuriyetten sonra yapılan  muvazzaf askerlik hizmeti  memurların yıllık izinlerinde dikkate alınmalı ve memurlara verilecek yıllık izin sürelerinde  askerlik süreleri memurun hizmet süresine eklenerek ona göre belirlenmelidir.

Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2020, 10:51
YORUM EKLE