Adaylık süresi dolan memurun yıllık izin süreleri

memurluğa atanan kişilerin adaylık süresi bitiminde yıllık izin süreleri ne kadar olur,

Adaylık süresi dolan memurun yıllık izin süreleri

memurluğa atanan kişilerin adaylık süresi bitiminde yıllık izin süreleri ne kadar olur,

Adaylık süresi dolan memurun yıllık izin süreleri

Adaylık süresi dolan memurun yıllık izin süreleri , aday memurun yıllık izin hakkı 

Memurların yıllık izin süreleri 657 sayılı kanunda ayrıntılı olarak açıklanmış ve memurların hizmet sürelerine göre memura yıllık izin hakkı tanınmıştır. Buna göre 10 yıla kadar olan memurların yıllık izin süreleri yıllık 20 gün iken bu süre 10 yılını dolduran memurlar için 30 gün olmaktadır.İlk defa memurluğa başlayan memurlar ilk izin haklarına bir yıllık sürenin bittiği tarihte hak kazanırlar.Ancak daha önce memurluğa dair hizmetleri olan kişilerin hizmet süreleri varsa aday memur daha öncede izin hakkına sahip olabilmektedir.Konuya ilişkin olarak çeşitli zamanlarda çıkarılmış olan tebliğlerde ve verilmiş olan görüşlerde bu husus açıklanmaya çalışılmıştır.

Devlet Personel Başkanlığının 15/01/2014 tarih 82 sayılı kararında "657 sayılı Devlet Memurları Kanununda aday memurlara yıllık izin verilmeyeceğine dair bir hüküm bulunmamakla birlikte, 62 seri No'lu Tebliğde bir yıllık hizmetini doldurmayan aday memurlara yıllık izin verilmeyeceği ifade edilmekte, 154 seri No'lu Tebliğde ise yıllık izne esas hizmet süresinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması gerektiği hüküm alınmakta olup, görev yaptığı kurumda 1 yıllık memuriyet hizmetini doldurmayan aday memurun da, 154 seri No'lu Tebliğe göre 1 yıllık hizmet süresinin bulunması halinde, yıllık izin kullanabileceği;

31/12/2012 tarihinde göreve başlayıp 31/12/2013 tarihinde 1 yıllık hizmet süresini dolduran memurun ise 2013 yılına ait 20 günlük yıllık izin hakkını 2014 yılında kullanabileceği," yönünde görüş belirtilmiştir.

YORUM EKLE