Kamu görevlilerinin hizmet kollarının belirlenmesine ilişkin yönetmelikte değişiklik

Kamu görevlilerinin hizmet kollarının belirlenmesine ilişkin yönetmelikte değişiklik

Kamu görevlilerinin hizmet kollarının belirlenmesine ilişkin yönetmelikte değişiklik

Kamu görevlilerinin hizmet kollarının belirlenmesine ilişkin yönetmelikte değişiklik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığından:

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU

KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ

HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/9/2001 tarihli ve 24516 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğin ekinde yer alan listenin “03” sıra numaralı “Sağlık ve Sosyal Hizmetler” hizmet kolunun “01” kurum kodundaki “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan listenin “01” sıra numaralı “Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri” hizmet koluna ve “03” sıra numaralı “Sağlık ve Sosyal Hizmetler” hizmet koluna aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

52

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,

07

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı,

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı müştereken yürütür.

YORUM EKLE