Geçici görevde mutat taşıt işleyen yere taksi ile gidilebilir mi?

geçici görevde memuriyet mahalli içinde taksi ücreti alınabilir mi, geçici görevde il den ilçe ye veya ilçeden ilçeye taksi ile gidilebilir mi?

Geçici görevde mutat taşıt işleyen yere taksi ile gidilebilir mi?

geçici görevde memuriyet mahalli içinde taksi ücreti alınabilir mi, geçici görevde il den ilçe ye veya ilçeden ilçeye taksi ile gidilebilir mi?

Geçici görevde mutat taşıt işleyen yere taksi ile gidilebilir mi?

Geçici görevde mutat taşıt işleyen yere taksi ile gidilebilir mi?

Geçici görevde geçici görev yolluğu ödemesi yapılırken en fazla hatalı ödemenin yapıldığı durumlardan biriside taksi ücretlerinde yaşanmaktadır. Harcırah kanununa göre memurlar geçici görevde taksi ile yapmış oldukları yolculukların giderini alabilmekte, bazı durumlarda ise alamamaktadır. Memuriyet mahalli ile havalanı otogar arası taksi ücretleri ile otogar -görev mahalli arasındaki ilk yolculukarda taksi parası memura ödenirken , geçici görev mahalli ile konaklamanın yapıldığı yer arasında taksi parası ödenmemektedir. Geçici görevde taksi parası ödemesinde yaşanan diğer bir sıkıntı ise memurların ilden ilçeye veya ilçeden ilçeye mutat taşıt işleyen yerler içinde taksi ücreti talep etmeleriden kaynaklanmaktadır. Memurlar bu gibi durumlarda mutat taşıt işleyen yerlerde taksiye binmiş olsalar bile ücretlerini mutat taşıt üzerinden alabilirler.

Konunun daha iyi anlaşılması için mutat taşıt ve mutat yol  kavramlarının açıklanmasında yarar görüyoruz.

Kanunun 6 ncı maddesinde harcırah, bu Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan yol ve taşıtlar üzerinden verilir.

Mutat: Alışılmış, alışılan

Mutat yol: İki yer arasında, çoğunluk tarafından kullanılan, gidip gelmeye elverişli kara ve denizyoludur.

Mutat taşıt: İki yer arasında düzenli olarak işleyen, hareket ve varış zamanları belirli bir tarifeye bağlı olan taşıttır. Gidip gelmeye en uygun yoldan maksat kısa yol ve en ucuz olarak gidip gelinen yol demektir. Takip edilmesi gereken yolun dışında bir yoldan veya kullanılması gereken taşıttan başka bir araçla yolculuk yapılmasının işin gereğine göre zorunlu olması halinde, bu yol ve taşıta ilişkin giderlerin kabulü merkezde harcama yetkilisinin, Taşrada memur veya hizmetlinin mensup olduğu kurumun harcama yetkilisinin veya mahallin en büyük askeri ve mülki amirinin önceden verilmiş yazılı bir emrine bağlıdır

Mutat taşıt ücreti alınması gerekirken taksi ücreti ödenmiş olması nedeniyle sayıştay tarafından borç çıkarılmasına dair karar 

Sayıştay Daire Kararı: İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görevli ilköğretim müfettişlerinin il düzeyinde yaptıkları teftiş ve denetimleri esnasında ………. ili, bağlı ilçeleri ve bunlara bağlı köylerine mutat taşıt araçları islemekte iken bu taşıt araçlarını kullanmayıp ticari taksileri kullanmaları 6245 sayılı Harcırah Kanununun 28 inci maddesine aykırılık teşkil ettiğinden ticari taksilere bütçeden ödenen miktarın sorumlulara ödettirilmesine (8.Daire. 01.4.1997/3774)

Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2024, 14:13
YORUM EKLE