Alanı dışında yüksek lisans ve doktora yapan öğretmenlere ek ders ücreti artırımlı ödenebilir mi?

Alanı dışında yüksek lisans ve doktora yapan öğretmenlere ek ders ücreti artırımlı ödenebilir mi?

Alanı dışında yüksek lisans ve doktora yapan öğretmenlere ek ders ücreti artırımlı ödenebilir mi?

Alanı dışında yüksek lisans ve doktora yapan öğretmenlere ek ders ücreti artırımlı ödenebilir mi?

Öğretmenlere girdikleri ek ders karşılığında ücret ödenmektedir.  Ek ders ücreti olarak ödenen tutar ise aylık karşılığı verilmesi zorunlu olan ek ders  saatini aşan kısım için hesaplanıp ilgilisine ödenir.  Bir saatlik ders ücreti ise kişinin görev yaptığı kuruma, eğitim durumuna ve ders görevini ifa ettiği zamana göre farklılık göstermektedir. Ders görevi verilen personellere ödenmesi gereken ücretin hesabı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda düzenlenmiş olup buna ilaveten yılı bütçe kanunu ve toplu sözleşmelerde de konuya ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.

Ders ve konferans ücretleri 657sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun  176 ıncı maddesinde düzenlenmiştir.  Söz konusu maddede göre kendilerine ders görevi verilebileceklere;

1- Gündüz Öğretiminde ders verdikleri zaman almaları gereken ek ders ücreti saat başına 140 gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpımı neticesinde bulunacak tutar kadar ek ders ücreti ödeneceği

2-Örgün ve yaygın eğitim veren kurumlarda akşam 18.00'den sonra, hafta sonu tatil günlerinde ve sömestr tatili ile yaz tatillerinde verilen ders saati ücretinin hesaplanması 150 gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpımı suretiyle yapılır. Yüksek lisans yapmış öğretmenlerin saat ücreti %5, doktora yapanlarınki ise %15 artırımlı ödeneceği,

hükmü yer almaktadır.

İlgili maddede bu ücretlerin, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere %25, Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlere %100 fazlasıyla ödeneceği de düzenlenmiştir.

Diğer taraftan yüksek lisans ve doktora yapacaklara artırımlı ek ders ödenemesine ilişkin düzenelemelere ise toplu sözleşmelerde yer verilmiştir. 5. toplu sözleşme döneminde uygulanacak Kamu Hakem Kurulu Kararında; 

"Lisansüstü öğrenim gören öğretmenlere ilave ek ders ücreti

Madde 8- (1) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kuramlarında görev yapan öğretmenlerden yüksek lisans ve doktora yapmış olanlara, fiilen girdikleri dersler için ödenecek ek ders ücretleri sırasıyla %5 ve %15 artırımlı ödenir."

hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda yer alan madde hükmüne baktığımızda yüksek lisans ve doktora yapan öğretmenelere ödenecek ek ders ücretlerinin sırasıyla %5 ve %15 artırımlı ödeneceği belirtilmiştir. Söz konusu düzenlemede artırımlı ek ders ücreti ödenemesi için herhangi bir alan sınırlaması bulunmamaktadır. Dolayısıyla, hangi alanda yapılmış olursa olsun Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kuramlarında görev yapan öğretmenlerden yüksek lisans ve doktora yapmış olanlara, fiilen girdikleri dersler için ödenecek ek ders ücretleri sırasıyla %5 ve %15 artırımlı ödenmesi gerekmektedir

Bu yazının tüm hakları www.mevzuatinyeri.com a  aittir.. ” www.mevzuatinyeri.com” şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.

YORUM EKLE