2547 sayılı kanuna göre uyarma cezası verilecek durumlar

2547 yükseköğretim kanununa göre öğretim elemanlarına uyarı cezası verilecek durumlar

2547 sayılı kanuna göre uyarma cezası verilecek durumlar

2547 yükseköğretim kanununa göre öğretim elemanlarına uyarı cezası verilecek durumlar

2547 sayılı kanuna göre uyarma cezası verilecek durumlar

2547 sayılı kanuna göre uyarma cezası verilecek durumlar 

2547 sayılı kanun ile Üniversitelerde öğretim elemanı kadrosunda çalışan personellere uygulanacak olan cezalardan uyarma cezasını gerektirir durumlar aşağıdaki gibidir.

Uyarma: Öğretim elemanına, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. Uyarma cezasını gerektiren fiiller şunlardır:

a) Maiyetindeki elemanların yetiştirilmesinde özen göstermemek.

b) Destek alınarak yürütülen araştırmalar sonucu yapılan yayınlarda destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile bunların katkılarını belirtmemek.

c) Görevin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak.

d) Usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak.

YORUM EKLE