Üniversite ödeneği oranları

2914 sayılı yükseköğretim personel kanununa göre öğretim elemanlarına ödenecek üniversite ödeneği oranları

Üniversite ödeneği oranları

2914 sayılı yükseköğretim personel kanununa göre öğretim elemanlarına ödenecek üniversite ödeneği oranları

Üniversite ödeneği oranları

2914 sayılı kanuna  göre Üniversite ödeneği oranları 

Üniversitelerde görev yapan profesör doçent doktor öğretim görevlileri ile rektör dekan v.b idari görevlerde bulunan görevlilere ödenecek olan üniversite ödeneği hesaplamasında kullanılacak oranlar 2914 sayılı kanunun 12 maddesinde anlatılmıştır. Üniversite ödeneği hesaplanırken herhangi bir vergi kesintisi yapılmaz.

Üniversite Ödeneği Madde 12 – (Değişik : 20/3/1997 - KHK - 570/4 md.) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuru bürüt aylık (ek gösterge dahil) tutarının;

1) Profesörlerden Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Dekan Yardımcısı, Yüksekokul Müdürü olanlar ile Profesör kadrosunda üç yılını tamamlamış bulunanlara % 245'i,

2 ) Diğer Profesör kadrosunda bulunanlara % 215'i,

3) Doçent kadrosunda bulunanlara % 175'i,

4) (Değişik: 22/2/2018-7100/14 md.) Doktor öğretim üyesi kadrosunda bulunanlara % 175

5) Diğer Öğretim elemanlarından;

a) Birinci dereceden aylık alanlara % 130'u,

b) İkinci dereceden aylık alanlara % 117'si,

c) Üçüncü dereceden aylık alanlara % 110'u,

d) Dördüncü ve beşinci dereceden aylık alanlara % 104'ü,

e) Diğer derecelerden aylık alanlara % 98'i, Her ay üniversite ödeneği olarak ödenir.

Bu ödenek damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve kısmi statüde görev yapanlara ödenmez.

YORUM EKLE