Maliyeden ödeme emri belgelerinin e-imza ile gönderilmesi hakkında yazı

Maliyeden ödeme emri belgelerinin e-imza ile gönderilmesi hakkında yazı

Maliyeden ödeme emri belgelerinin e-imza ile gönderilmesi hakkında yazı

Maliyeden ödeme emri belgelerinin e-imza ile gönderilmesi hakkında yazı

Maliyeden ödeme emri belgelerinin e-imza ile gönderilmesi hakkında yazı

Maliyeden ödeme emri belgelerinin e-imza ile gönderilmesi hakkında yazı

HMB, ödeme emri belgelerinin e imzalı olarak gönderilmesi için yazı yayımladı. Uygulama öncelikle iki idare başlayacak alınacak sonuçlara göre daha sonra diğer idarelerde uygulanacak.

Bakanlığın yazısına göre, Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi (BKMYBS) bünyesinde uygulaması yürütülen MYS üzerinde üretilen yapısal dosya formatındaki kanıtlayıcı belgeler ayrıca ıslak imza ile imzalanmaksızın Sistemde ÖEB ekine eklenecek ve harcama yetkilisi tarafından sadece ÖEB elektronik imza ile imzalanacak. Ayrıca,yapısal dosya formatında olmayanlar ise taratılarak, sistemler arası entegrasyonla alınarak veya doğrudan elektronik ortamda üretilip dijital ortama aktarılarak ÖEB ekine elektronik ortamda eklenecek ve harcama yetkilisi tarafından sadece ÖEB elektronik imza ile imzalanacak.

Ayrıca, ÖEB elektronik olarak imzalandıktan sonra ekleri de e-İmzalı sayılacağından bu belgeler bir bütün olarak sistem üzerinden muhasebe birimine iletilecek olup ayrıca kağıt çıktıları gönderilmeyecek.

E-İmza kurulum dökümanı için tıklayınız

Ödeme belgelerinin e- imza ile gönderilmesine ilişkin kılavuz

YORUM EKLE