Resmi Tatillere Denk Gelen Günlerde Memurun İzin Hesabı

Memurların yıllık izin kullanırken yapılan genel uygulama izin günlerine denk gelen resmi tatil günlerininde yıllık izinden düşülmesi şeklindedir.Ancak yıllardır kamu kurumlarınca yapılan uygulamanın yanlış olduğu devlet personel başkanlığınca verilmiş olan bir görüşle anlaşıldı.Devlet Personel Başkanlığı vermiş olduğu bir görüşte yıllık izin alan memurun yıllık izin sürelerine denk gelen ulusal bayram ve genel tatil günlerinin yıllık izinden düşülmemesi gerektiği yönünde görüş verdi.Verilen görüşe göre hafta içine denk gelen yani mesai günlerine denk gelen ulusal bayramlar yıllık izinden sayılmayacak

Memur refakat izni kaç gün, hangi yakınlar için izin alınabilir? Memur refakat izni kaç gün, hangi yakınlar için izin alınabilir?

Devlet Personel Başkanlığının görüşünde yer aldığı üzere zafer bayramı ulusal bayramdır ayrıca bu ulusal bayram hafta içindeki mesai gününe denk gelmektedir.

Devlet memurunun yıllık veya mazeret izin süresinin Başbakanlıkça verilen idari izin ile Ulusal Bayram ve genel tatil günlerine rastlaması durumunda, bu sürelerin yıllık veya mazeret izin sürelerinden düşülüp düşülemeyeceği ...ı hk. (29.04.2016 - 2635)

Yıllık izin süreleri içerisinde kalan Cumartesi ve Pazar günlerinin yıllık izne dahil edilmesi; yıllık izin verilirken yıllık izin süreleri içerisinde kalan ve mesai günlerine denk gelen Ulusal Bayram, genel tatil günleri ile Başbakanlıkça idari izinli sayılan sürelerin yıllık izne dahil edilmemesi; yıllık izin verildikten sonra Başbakanlıkça idari izinli sayılan sürelerin yıllık izin süreleri içerisinde kalması ve mesai günlerine denk gelmesi halinde ise bu sürelerin yıllık izin süresinden düşülmesi ve daha sonra amir tarafından uygun görülen zamanlarda memura 657 sayılı Kanunun 103 üncü maddesine göre kullandırılması gerektiği

Devlet Personel Başkanlığı Görüşünde Bahsedilen Genel Tatil Günleri Hangi Günlerdir?
Genel tatil günlerine ilişkin düzenleme 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile yapılmıştır.İlgili kanunun 2. maddesine göre  genel tatil günleri aşağıda yer alan şekilde tanımlanmıştır.

Madde 2 – Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü genel
tatil günleridir. (2)
A) Resmi bayram günleri şunlardır:
1.  23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.
2. 19 Mayıs günü Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.
3. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.
B) Dini bayramlar şunlardır:
1. Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00’ten itibaren 3,5 gündür.
2. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00’ten itibaren 4,5 gündür.
C) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatilidir.
D) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir.