Muayene komisyonunun kamu zararında sorumluluğu 

Kamu kurumlarınca yapılan ödemelerde 5018 sayılı kanuna göre kamu zararı oluşması durumunda kanun maddesi ve kanun maddesine göre yürürlüğe giren yönetmelik hükümlerine göre ödemelerin mevzuata uygun olarak yapılmasından harcama yetkilisi, gerçekleştirme görevlileri ve sorumlu olduğu alanlarla sınırlı olmak üzere muhasebe yetkilileri sorumludur. Bu sorumluluk içinde ödeme emri belgesine imza atan gerçekleştirme görevlisi  olarak görev yapacak olanlar   5018 sayılı Kanunun 33’üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü uyarınca  harcama yetkilisi tarafından belirlenecektir.

Bunun yanında ödeme emri belgesi haricinde ödeme emri belgesi ekinde ödeme esas belgelerde yer almaktadır.Ödeme emri belgesi ekinde yer alan ve ödeme esas olan belgeleri düzenleyen görevlilerde bu manada birer gerçekleştirme görevlisi olmaktadırlar.Bu nedenle muayane kabul komisyonu, kontrol teşkilatı üyesi, taşınır mal kayıt görevlisi v.b görevleri yürüten her bir görevlide gerçekleştirme görevlisi olarak görev yapmakta ve imzalamış oldukları belgelerden sorumlu olmaktadırlar.

Konuya ilişkin olarak 5018 sayılı Kanun Çerçevesinde Sorumlu Tutulacak Görevli ve Yetkililerin Belirlenmesi Hakkında Sayıştay Genel Kurul Kararı Sayıştay Genel Kurul Kararında bu hususa açıklık getirilmiş olup bu şekilde gerçekleştirme görevlisi olanların sorumluğu aşağıda yer aldığı şekilde belirlenmiştir.

Kurul, Komisyon veya Benzeri Bir Organca Düzenlenen Gerçekleştirme Belgelerinde Sorumluluk

5018 sayılı Kanunun 33’üncü maddesi uyarınca mali işlemin gerçekleştirilmesinde görevli olanların sorumluluğu, bu işlemleri yetkili ve görevli olarak yapmalarına ve yapılan giderin bu kişilerce düzenlenen belgeye dayanılarak yapılması hususlarına göre belirlenmektedir. Bu 15 nedenle mevzuatına göre oluşturulan kurul, komisyon veya benzeri bir organ tarafından düzenlenen keşif, rapor, tutanak, karar veya ödemeye esas benzeri belgelerden doğacak sorumluluğa, işlemi gerçekleştiren ve bu belgeyi düzenleyip imzalayan kurul üyelerinin de dahil edilmeleri ve bu işlem nedeniyle harcama yetkilisiyle birlikte sorumlu tutulmaları gerektiğine çoğunlukla,