Memur güvenlik soruşturması  nasıl yapılır?

Memur hakkında güvenlik soruşturması yapılırken hangi hususlara dikkat edilir, memur güvenlik soruşturması yönetmeliği   

Memur güvenlik soruşturması  nasıl yapılır?

Memur hakkında güvenlik soruşturması yapılırken hangi hususlara dikkat edilir, memur güvenlik soruşturması yönetmeliği   

Memur güvenlik soruşturması  nasıl yapılır?

Memur güvenlik soruşturması  nasıl yapılır?

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik" 3 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.İlgili yönetmeliğe göre tüm memur olacaklarda arşiv araştırması yapılması zorunludur. Bunun yanında bazı memur kadrolarına atanacaklar için ayrıca güvenlik soruşturması yapılmaktadır. Memur güvenlik soruşturmasında arşiv araştırmasındaki hususlara ilave olarak kişinin  Görevin gerektirdiği niteliklerle ilgili kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerindeki olgusal verilerinin, Yabancı devlet kurumlan ve yabancılarla ilişiğinin, ve  Terör örgütleri veya suç işlemek amacıyla kurulan örgütlerle eylem birliği, irtibat ve iltisak içinde olup olmadığının, mevcut kayıtlardan ve kişinin görevine yansıyacak hususların denetime elverişli olacak yöntemlerle yerinden araştırılmak suretiyle tespit edilmesidir. Memurun arşiv araştırmasında bakılacak hususlar aşağıda gösterilmiştir.

Güvenlik soruşturması

MADDE 8- (1) Güvenlik soruşturması, arşiv araştırmasındaki hususlara ilave olarak kişinin;

a) Görevin gerektirdiği niteliklerle ilgili kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerindeki olgusal verilerinin,

b) Yabancı devlet kurumlan ve yabancılarla ilişiğinin,

c) Terör örgütleri veya suç işlemek amacıyla kurulan örgütlerle eylem birliği, irtibat ve iltisak içinde olup olmadığının,

mevcut kayıtlardan ve kişinin görevine yansıyacak hususların denetime elverişli olacak yöntemlerle yerinden araştırılmak suretiyle tespit edilmesidir.

Arşiv araştırması

MADDE 7- (1) Arşiv araştırması;

a) Kişinin adli sicil kaydının,

b) Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının,

c) Kişi hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının,

ç) Kişi hakkında kesinleşmiş mahkeme kararları ve 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 171 inci maddesinin beşinci ve 231 inci maddesinin on üçüncü fıkraları kapsamında alman kararlar ile kişi hakkında devam eden veya sonuçlanmış olan soruşturma ya da kovuşturmalar kapsamındaki olguların,

d) Hakkında kamu görevinden çıkarılma ya da kesinleşmiş memurluktan çıkarma cezası olup olmadığının,

mevcut kayıtlardan tespit edilmesidir.

YORUM EKLE