İç denetimde kontrol ortamını etkileyen faktörler

denetim esnasında denetçi tarafından kontrol ortamını etkileyen faktörlerin gözden geçirilmesi gerekmektedir.

İç denetimde kontrol ortamını etkileyen faktörler

İç denetimde kontrol ortamını etkileyen faktörler 

denetim esnasında denetçi tarafından kontrol  ortamını etkileyen faktörlerin gözden geçirilmesi gerekmektedir. 

Kontrol ortamını etkileyen temel faktörler şunlardır:

- Üst yönetimin iç kontrole yönelik destekleyici tutumu,

-Kişisel ve mesleki dürüstlük ilkelerinin önceden belirlenmesi,

-Yönetimin ve personelin etik değerleri benimsemesi,

-Temel yetki ve sorumluluk alanlarını ve uygun raporlama yollarını belirlemiş bir kurumsal yapı,

-Personelin mesleki yeterliliği ve performansını değerlendiren insan kaynakları yönetimi,

YORUM EKLE