Avans işlemlerinde mutemet nasıl görevlendirilir?

Avans işlemlerinde mutemet nasıl görevlendirilir? mutemetlere avans ödemesi yapılmadan önce görevlendirme nasıl yapılır

Avans işlemlerinde mutemet nasıl görevlendirilir?

Avans işlemlerinde mutemet nasıl görevlendirilir? mutemetlere avans ödemesi yapılmadan önce görevlendirme nasıl yapılır 

Kamu idarelerince avans verilmek suretiyle yapılacak olan ödemelerde öncelikle mutemedin görevlendirilmesi gerekmektedir. Her bir harcama birimi için yalnızca bir mutemet görevlendirilmesi esas olmakla birlikte aşağıda gösterilen durumların varlığı halinde birden fazla mutemet görevlendirilmeside mümkündür.Mutemetlerin ilk görevlendirilmelerinde ve değiştirilmeleri halinde adı, soyadı, görev unvanı, T.C. kimlik veya vergi kimlik numarası ve imza örneği harcama yetkilisi tarafından bir yazı ile muhasebe birimine bildirilir.

Kamu idarelerinin bütçesinde kendisine ödenek tahsis edilen her bir merkez harcama birimi için yalnızca bir mutemet görevlendirilir. Ödenek gönderme belgesiyle ödenek verilen harcama yetkilileri ise kendilerine bağlı her bir birim için birer mutemet görevlendirebilir. Bir bütün oluşturan, ancak ayrı ayrı yerlerde bulunan askeri birimler ile kurumların her biri için ayrı mutemet görevlendirilebilir.

             Ayrıca, zorunluluk bulunması ve harcama yetkilisi onayında belirtilmesi koşuluyla;

             a) Taşıtların akaryakıt, yağ, bakım, onarım ve işletme giderleri,

             b) Bir bütün oluşturmakla birlikte, alınacak mal veya yapılacak işle ilgili olarak ayrı yerlerde sonuçlandırılması gereken vergi, resim, harç ödeme yükümlülükleri ile yükleme, boşaltma ve gümrük işlemleri gibi özellik arz eden işlere ilişkin giderler,

             için birden fazla mutemet görevlendirilebilir.

             Mutemetlerin ilk görevlendirilmelerinde ve değiştirilmeleri halinde adı, soyadı, görev unvanı, T.C. kimlik veya vergi kimlik numarası ve imza örneği harcama yetkilisi tarafından bir yazı ile muhasebe birimine bildirilir.

YORUM EKLE