Avans ve kredilerin mahsup dönemine aktarılması

ön ödeme esaslarına göre verilen avans ve kredilerin yıl sonunda mahsup dönemine aktarılma işlemleri

Avans ve kredilerin mahsup dönemine aktarılması

Avans ve kredilerin mahsup dönemine aktarılması 

Memurlara verilen avans ve kredilerin sene sonlarında mahsup işlemlerinde yıl içinde yapılan uygulamadan farklı olarak avans ve kredilerin kapatılma işlemleri yapılır. Mahsup dönemine aktarılan avans ve krediler ödeneği ile birlikte mahsup dönemine aktarılır.Ön ödeme kapsamında iş yapılmış hizmet alınmış ancak evrakların  hazırlanamadığı için işlemler tamamlanmamış ise avanslar mahsup dönemine aktarılır.

Avans ve kredilerin mahsup dönemine aktarılmasında dikkat edilecek hususlar aşağıda başlıklar halinde gösterilmiştir.

-Muhasebe birimine verilen mahsup belgelerinden incelenmesi yıl sonuna kadar tamamlanamayan ön ödeme artıkları mahsup dönemine ödeneği ile birlikte devredilir.

-Malın teslim alındığı, hizmetin gördürüldüğü veya işin yaptırıldığı, ancak belgelerin mahsup döneminde verileceği, ilgili idare tarafından mali yılın sonuna kadar muhasebe birimine yazılı olarak bildirilen ön ödemeler için de aynı şekilde işlem yapılır.

-Mahsup döneminde verilen harcama belgelerinin, ön ödemenin yapıldığı tarih ile en geç ait olduğu bütçe yılının son günü arasındaki tarihi taşıması gerekir.

-Mahsup döneminde de kapatılamayan ön ödeme tutarı, dönem sonunda mutemet adına borç kaydedilerek ön ödeme hesabı kapatılır. Karşılığı ödenekler iptal edilir.

Yılı bütçesine gider kaydedilmek üzere geçici ve sürekli görev yolluğu ile buna ilişkin diğer giderler karşılığı verilen avanslardan mali yılın sonuna kadar mahsubu yapılamamış olanlar hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

YORUM EKLE