Mutemet avans ön ödeme devir işlemleri

Ön ödeme esaslarına göre avans alan mutemet in almış olduğu avansı başka mutemede devir etmesi

Mutemet avans ön ödeme devir işlemleri

Mutemet avans ön ödeme devir işlemleri 

Ön ödeme usul ve esaslarında yer alan düzenlemelere göre kendisine kredi veya avans verilmek suretiyle ön ödeme yapılan mutemetler almış oldukları bu ön ödemeleri yine ön ödeme usul ve esaslarında yer alan düzenlemeler çerçevesinde devir yapabilirler. Mutemet üzerinde bulunan avans ve kredilerin başka mutemete devri için harcama yetkilsinin yazılı iznine ihtiyaç vardır. Avans olarak verilen ön ödemelerin devrinde devir işlemli bir tutanak düzenlenmek suretiyle yapılabilir.Kredilerin devride harcama yetkilisinin yazılı izni ile yapılır. Ön ödeme işlemlerinde avans ve kredilerin devir işlemlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda açıklanmıştır.

Harcama yetkilisinin yazılı izniyle mutemet, üzerindeki avans veya adına açılan kredi tutarını başka bir mutemede devredebilir.

             Avans şeklindeki ön ödemelerin başka bir mutemede devrinde para ve harcama belgelerinin mutemede teslim edildiğine ilişkin tutanak düzenlenir. Devreden mutemetçe tutanak ve harcama yetkilisinin yazılı izni muhasebe yetkilisine ibraz edilerek, avans kaydının yeni mutemet adına yapılması sağlanır. Tutanağın birer nüshası devreden ve devralan  mutemede verilir.

             Kredi şeklindeki ön ödemelerin başka bir mutemede devrinde ise, harcama yetkilisinin yazılı izni ile birlikte yeni mutemedin imza örneği de muhasebe birimine verilerek, kredi kaydının yeni mutemet adına yapılması sağlanır. Banka nezdinde açılan kredilerin devrinde yeni mutemedin imza örneği ayrıca bankaya da gönderilir.

YORUM EKLE