Memur adına ön ödeme olarak kredi açılmasında ödeme aşamaları

Memur adına ön ödeme olarak kredi açılmasında ödeme aşamaları Memur adına ön ödeme olarak kredi açılması durumunda ödeme aşamasında dikkat edilecek hususlar

Memur adına ön ödeme olarak kredi açılmasında ödeme aşamaları

Memur adına ön ödeme olarak kredi açılmasında ödeme aşamaları 

Ön ödeme usul ve esaslarında yer alan düzenlemeye göre avans olarak verilmesi uygun olmayan ödemeler memur adına kredi açılmak suretiyle ödenmektedir. Memur adına ön ödeme olarak kredi açılması durumunda ödeme aşamasında dikkat edilecek olacak hususlara başlılar halinde aşağıda yer verilmiştir.

  Açılan kredilerin ilgililere ödenmesi

             Madde 8 — Nezdinde mutemet adına kredi açılan banka veya muhasebe birimi, mutemedin vereceği kredi ödeme talimatında gösterilen yere veya alacaklıya doğrudan ödeme yapar.

             Mutemet tarafından, nezdinde kredi açılan banka veya muhasebe birimine hitaben;

             a) Kredi banka nezdinde açılmış ise hesap numarası, muhasebe birimi nezdinde açılmış ise muhasebe biriminin adı,

             b) Ödemenin yapılacağı kişinin adı (tüzel kişilerde unvanı), vergi kimlik numarası ve varsa banka hesap numarası,

             c) Ödenecek tutar,

             d) Mutemedin adı, soyadı, unvanı, dairesi ve düzenlenme tarihi,

             bilgilerini içeren bir kredi ödeme talimatı düzenlenir ve imzalanarak hak sahibine verilir.

             İhale mevzuatı çerçevesinde mal ve hizmet alımı gerçekleştirilecek kamu idarelerinden Bakanlıkça belirlenenlere yapılacak ön ödemelerde kredi tutarı, doğrudan ilgili kamu idaresinin banka hesabına aktarılabilir.

YORUM EKLE