Öğretmenlerin Analık İzni

Öğretmenin Analık İzin Hakkı , öğretmenlerin Yaz Tatilinde Doğum Yapması Halinde Analık İzni

Öğretmenlerin Analık İzni

Öğretmenin Analık İzin Hakkı , öğretmenlerin Yaz Tatilinde Doğum Yapması Halinde Analık İzni

Öğretmenlerin Analık İzni

Öğretmenin Analık İzin Hakkı 


Öğretmen olarak görev yapanların doğum yapmaları durumunda analık izninden faydalanıp faydalanamıcağını,yaz tatilinde ve eğitim öğretim zamanında doğum yapan öğretmenlerin doğumdan dolayı analık izinlerinin nasıl heaplanması gerektiğini mevzuat hükümleri doğrultusunda anlatmaya çalışacağız.

657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinin  Analık İzninin ne kadar olduğuna ilişkin açıklamalar yapılmış olup ilgili maddeye göre ;

-Bayan memurların doğum nedeniyle, beklenen doğum tarihinden önce 8 hafta  ve doğum yapmasından sonra 8  hafta olmak üzere toplam 16 hafta süreyle analık izni hakları vardır.

-Bayan Memurun birden fazla çocuğa hamile olması durumunda yani ikiz,üçüz gibi çoğul gebelik durumunda doğumdan önceki 8 haftalık analık iznine 2 hafta daha eklenir.Bu nedenle çoğul gebelikte doğum öncesi analık izni 10 hafta olmaktadır. 

İlgili Hükümler doğrultusunda Öğretmen olarak çalışanların eğitim öğretim dönemi içindeki yapmış oldukları doğum sebebiyle kullanacakları analık izninde her hangi bir farklılık yoktur.Ancak yaz tatiline denk gelen doğumlarda ise öğretmenlerin analık izinlerinde farklılık olmaktadır.

Doğum yapacak olan memur doğum öncesi analık iznini belli şartlar altında kullanmayarak doğum sonrası analık iznine ekleyebilmektedirler. Doğum Öncesi analık iznine ilişkin  kullanılmayan analık izin sürelerinin doğum sonrası analık iznine eklenebilmesi  doğum yapacak memurun doktor raporuna istinaden doğum öncesi analık iznini kullanmayarak çalışmaya devam etmesine bağlıdır.Ancak bilindiği üzere öğretmen olarak görev yapanların yıl içinde yıllık izin hakları bulunmamakta bunun yerine yaz tatilinde izinli sayılmaktadırlar.Yaz tatilinde doğum yapanların analık izinlerini doğum sonrası döneme aktarmaları mümkün müdür?

Yaz Tatilinde Doğum Yapması Halinde Analık İzni

a) Yaz tatili içinde beklenen doğum tarihinden önce doğum yapan öğretmenin erken doğum sebebiyle kullanamadığı doğum öncesi analık izin süresi, doğum sonrası analık izni süresine ilave edilecektir.

b)  Öğretmenlerin yaz tatiline denk gelen ve fiilen çalışılması halinde doğum sonrası analık izni süresine eklenebilen doğum öncesi beş haftalık (çoğul gebeliklerde yedi haftalık) analık izin süresi, doğum sonrası analık izni süresine ilave edilmeyecektir.

Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2022, 09:44
YORUM EKLE