Aylıksız İzin Kullanan Memurun Analık İzni

Aylıksız İzinde Analık İzni Kullanılabilirmi? Aylıksız izinde yeniden doğum yapan memurun aylıksız izni kesilerek doğum izni kullanması mümkünmü,

Aylıksız İzin Kullanan Memurun Analık İzni

Aylıksız İzinde Analık İzni Kullanılabilirmi? Aylıksız izinde yeniden doğum yapan memurun aylıksız izni kesilerek doğum izni kullanması mümkünmü, ücretsiz izinde doğum yapan memur analık izni alabilir mi

Aylıksız İzin Kullanan Memurun Analık İzni

Aylıksız İzinde Analık İzni Kullanılabilirmi?

Analık iznine ilişkin düzenlemeler 657 sayılı yasanın 104. maddesinde yapılmıştır.İlgili maddede yer alan hükümlere göre doğum nedeniyle bayan memurlara doğum öncesi 8 hafta doğum sonrası 8 hafta olmak üzere 16 hafta analık izni kullanma hakkı tanınmıştır.Doğum yapacak bayan memurun ikiz,üçüz gibi çoğul gebelik durumlarında ise doğum öncesi analık izni süresine 2 hafta daha eklenmesi gerekmektedir.Kamu personelleri arasında tereddüt yaşanan durumlardan biriside aylıksız izinde olan memurun aylıksız izin döneminde hamile kalması durumunda analık iznini kullanma hakkına sahip olup olmadığı analık iznini kullanmak için nasıl bir işlem yapması gerektiği, analık izni kullanmak için göreve başlaması gerekip gerekmediği hususlarındadır.Konuya ilişkin olarak açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yayımlanan 6 seri nolu Kamu Personeli Genel tebliğinde yapılmıştır.

İlgili tebliğin  Aylıksız izinde doğum yapan memurun analık izni başlıklı 8.fıkrasında

" İlgili mevzuat gereğince aylıksız izin kullanmakta olan hamile memura, isteği halinde aylıksız izninin kesilmesi suretiyle göreve başlama şartı aranmaksızın, doğum öncesi ve doğum sonrası analık izni verilecektir." hükmü yer almaktadır.

Tebliğ Maddesinde yer alan hükme göre;

-Aylıksız İzin Kullanan Bayan Memurun istemesi halinde analık izni kullanma hakkı olduğu

-Analık izni kullanmak isteyen memurun aylıksız izninin kesilmesi gerektiği

-Aylıksız izindeyken analık izni kullanmak isteyenlerin göreve başlamadan aylıksız izinden analık iznine geçebileceği

anlaşılmaktadır.

 Diğer güncel makalelerimizden haberdar olmak için Facebook Grubumuza Üye Olabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2020, 21:20
YORUM EKLE