Üniversiteler karar ilam harcı öder mi?

Üniversiteler harçlar kanununa göre karar ilam harcından muaftır

Üniversiteler karar ilam harcı öder mi?

Üniversiteler harçlar kanununa göre karar ilam harcından muaftır

Üniversiteler karar ilam harcı öder mi?

Üniversiteler karar ilam harcı öder mi?

Üniversiteler aleyhine verilen kararlarda ilam harcının alınıp alınamayacağı hususu bazı üniversitelerde tereddüte neden olmaktadır.Konuya ilişkin mevzuat hükümlerine göre gerekli açıklamaları yapalım.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 56’ncı maddesinin (b) bendinde Üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerinin; genel bütçeye dahil kamu kurum ve kuruluşlarına tanınan mali muafiyetler, istisnalar ve diğer mali kolaylıklardan aynen yararlanacakları, 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun harçtan müstesnaları düzenleyen 13’ünçü maddenin (j) bendinde ise Genel Bütçeye dahil idarelerin bu Kanun’un 1 ve 3 sayılı tarifelerine giren bütün işlemlerinden muaf olduklarına yönelik düzenleme yapılmış olup ilam harçları da 1 sayılı tarifenin A.3 bölümünde yer almaktadır. Buna göre Üniversiteler 1 ve 3 numaralı Cetvellerde yer alan harçlarla birlikte karar ilam harcından da muaftır

YORUM EKLE