stratejik planda misyon ve vizyon belirleme nasıl yapılır?

stratejik planda misyon belirleme , stratejik planda vizyon belirleme

stratejik planda misyon ve vizyon belirleme nasıl yapılır?

stratejik planda misyon ve vizyon belirleme nasıl yapılır?

Misyon, bir kuruluşun varlık sebebidir. Neyi, nasıl ve kimin için yaptığını ifade eder. Kamu idaresine yol gösterici olması bakımından misyonun sağlıklı, gerçekçi ve katılımcı bir süreç sonucunda belirlenmesi ve zaman içerisinde gelişen koşullar ve ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmesi gerekmektedir. Örneğin Sağlık Bakanlığının 2013-2017 dönemi stratejik planında misyonu şu şekilde belirlenmiştir: “İnsan merkezli yaklaşımla birey ve toplum sağlığını en üst düzeyde korumak, sağlık sorunlarına zamanında, uygun ve etkili çözümleri sunmak” Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2009-2013 dönemi stratejik planında misyonu şu şekilde belirlenmiştir; “Çalışma hayatını düzenlemek, çalışma barışını sağlamak, iş sağlığı ve güvenliğini geliştiren tedbirler almak, toplaman tüm kesimlerinin sosyal güvenliğini sağlayacak ve istihdamı artıracak şartları geliştirmek, yurt dışında çalışan Türk işçilerin çalışma hayatı ve sosyal güvenlikle ilgili hak ve menfaatlerini korumak ve bunları sürekli kılmaktır.”

Vizyon, bir kuruluşun ulaşmak istediği hedefi ifade eder. Kuruluş gelecekte neler yapmak istiyor sorusuna cevap arar. Kurumların bütün birimleri aynı vizyona sahip olmalıdır ki, amaç birlikteliği olsun. Yani vizyon aynı kuruluşun farklı birimleri arasında adeta manevi bir bağ oluşturur. Misyon başlangıç noktamız, vizyonsa hedef noktamızdır. Vizyon, şu sorulara cevap arar: Kuruluşun ideal bir geleceği var mı, vatandaşlar ve diğer kuruluşlar tarafından nasıl algılanmak istiyor, kuruluşun bir vizyon ifadesi var mı, varsa, yenilenmesi gerekiyor mu? Örnek; Sağlık Bakanlığının 2013-2017 dönemi Stratejik Planında vizyonu şu şekilde belirlenmiştir: “Sağlıklı hayat tarzının benimsendiği ve herkesin sağlık hakkına kolayca eriştiği Türkiye”. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2009-2013 dönemi Stratejik Planında vizyonu şu şekilde belirlenmiştir; “Çalışabilecek tüm insanların kurallara uygun ve barış 42 içinde çalışabildiği, çalışma yaşamı dışındakilerin istihdama hazırlandığı ve sosyal güvencelerinin sağlandığı bir Türkiye oluşturmaktır.”

YORUM EKLE