Şehit ve Gazi Ailelerinden Kamu Sosyal Tesislerinde Konaklama Ücreti Alınır mı?

Şehit ve Gazi Ailelerinden Kamu Sosyal Tesislerinde Konaklama Ücreti Alınır mı? gaziler ve şehit yakınları kamu tesislerinden yararlanırken ücret öder

Şehit ve Gazi Ailelerinden Kamu Sosyal Tesislerinde Konaklama Ücreti Alınır mı?

Şehit ve Gazi Ailelerinden Kamu Sosyal Tesislerinde Konaklama Ücreti Alınır mı? gaziler ve şehit yakınları kamu tesislerinden yararlanırken ücret öder mi,

Şehit ve Gazi Ailelerinden Kamu Sosyal Tesislerinde Konaklama Ücreti Alınır mı?

Şehit ve Gazi Ailelerinden Kamu Sosyal Tesislerinde Konaklama Ücreti Alınır mı?

Bildiğiniz üzere, kamu sosyal tesislerinde konaklayan kişilerden alınacak ücretler Maliye Bakanlığı tarafından her yıl yayınlanan Kamu Sosyal Tesislerine ilişkin tebliğ ile belirlenmektedir. Tebliğde misafirhanelerde konaklayanlardan alınacak ücretler  kurum personeli, kamu personeli ve sivil kişiler olmak üzere 3 gruba ayırarak belirlenmiştir. Kamu personelini de kendi içinde misafirhanesi olan kamu personeli ve misafirhanesi olmayan kamu personeli olarak ikiye ayırmıştır. Bu kişiler için ücretin nasıl tespit edilmesi gerektiğine dair detaylı bilgiye daha önce yayımladığımız ulaşabilirsiniz.

Ülkemiz için canlarını ve sağlıklarını feda eden aziz şehitlerimizin aileleri ile kahraman gazilerimiz ve aileleri kamu sosyal tesislerinden yaralandıklarında ücret alınacak mıdır? Alınacaksa fiyat tespiti nasıl yapılacaktır?

Şehit ve gazi yakınlarının sosyal tesislerden yararlanmaları halinde alınması  gereken ücret konusunda Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ Hükümlerine baktığımız zaman özel bir düzenleme olmadığını görüyoruz. Kendilerinden hiçbir ücret alınmaması gerektiğini düşündüğümüz şehit ve gazi yakınlarının bir de sivil vatandaş gibi değerlendirilip onlara uygulanan tarife üzerinden ücret alınması ise vicdani açıdan pek doğru olmayacaktır.

Gazi ve şehit ailelerinden alınması gereken ücret konusunda düzenleme 2006/16 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile yapılmıştır. Söz konusu genelgede; "  Şehitlerimizin milletimize emaneti olan yakınları ile gaziler, harp ve vazife malulleri ve yakınlarının çeşitli nedenlerle ikametgah mahalleri dışına çıktıklarında konaklama konusunda problemlerle karşılaştıkları müşahede edilmiştir.

Kendilerine karşı milletçe hissedilen vefa ve minnet duygularının bir ifadesi olarak; şehitlerimizin eş, anne, baba ve çocukları ile gaziler, harp ve vazife malulleri, bunların eş, anne, baba ve çocuklarının kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhane ve sosyal tesislerden bu kurum ve kuruluşların kendi personeline uyguladığı ücret tarifesine göre yararlandırılmaları uygun görülmüştür." denilmektedir.

Genelgeye göre;  şehit aileleri ile gazilerimiz ve aileleri kamu kurum ve kuruluşlarının misafirhane ve sosyal tesislerinden bu kurumların kendi personelleri  için belirlenen ücret tarifesi üzerinden yararlanacaktır. Kurumların da bu hususa azami derecede dikkat göstererek sosyal tesislerde kalanlardan alınacak ücret tarifesi belirlerken genelgeye uygun hareket etmeleri gerekmektedir.

Konuya ilişkin bizim değerlendirmemiz ise, yukarıda da ifade ettiğimiz gibi şehit ailelerimiz ile gazilerimiz ve aileleri için tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhanelerden ücretsiz yararlanmalarını sağlayacak yeni bir düzenleme yapılmasının uygun olacağı yönündedir.

KAYNAK: kamumevzuatı.com sitesinden alınmıştır.

Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2022, 21:42
YORUM EKLE