Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ'de değişiklik yapıldı

Kamu alacaklarına uygulanacak faiz oranı değiştirildi

Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ'de değişiklik yapıldı

Kamu alacaklarına uygulanacak faiz oranı değiştirildi

Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ'de değişiklik yapıldı

Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ'de değişiklik yapıldı

9/3/2023 tarihli ve 32127 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 80) (Parasal Sınırlar ve Oranlar)’nin ekinde yer alan  “Kanuni Faiz ve Temerrüt Faiz Oranları” başlıklı “VI” numaralı Tabloda yapılan değişiklikle;  01.07.2023 tarihinden itibaren genel hükümlere göre takip ve tahsil edilecek; kişilerden alacaklara, 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun hükümlerine göre, uygulanacak kanuni faiz oranları ile temerrüt faizi oranları yeniden belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 80)

(PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 82)

MADDE 1- 9/3/2023 tarihli ve 32127 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 80) (Parasal Sınırlar ve Oranlar)’nin ekinde yer alan “Kanuni Faiz ve Temerrüt Faiz Oranları” başlıklı “VI” numaralı Tabloya aşağıda yer alan 1 sıra numaralı satır eklenmiş ve diğer satırlar buna göre teselsül ettirilmiş, mevcut 1 sıra numaralı satırda yer alan “1/1/2023 tarihinden itibaren” ibaresi “1/1/2023-30/6/2023 dönemi için” şeklinde değiştirilmiştir.

 

 

1. 1/7/2023 tarihinden itibaren :

 

 

 

 

1.1. Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse,

9

 

1.2. Temerrüt faiz oranı

 

 

        1.2.1. Sözleşme ile tespit edilmemişse

9

 

 

 

        1.2.2. Ticari işlerde (24/6/2023 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile)

 

 

16,75

MADDE 2- Bu Tebliğ 1/7/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

YORUM EKLE