Muhasebe yetkililerinin imza kontrol sorumluluğu

Muhasebe yetkililerinin imza kontrol sorumluluğu, muhasebe yetkilileri hangi imzaları kontrol etmek zorundadır, muhasebe yetkilisi imza kontrol görevi

Muhasebe yetkililerinin imza kontrol sorumluluğu

Muhasebe Yetkililerinin İmza Kontrol Sorumluluğu

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nu yapılan harcamaların ödenmesi aşamasında muhasebe yetkililerine çeşitli görev ve sorumluluklar yüklemiştir. Bu yetki ve sorumluluklar 5018 sayılı yasanın 61 inci maddesinde hükme bağlanmıştır. Muhasebe yetkililerinin ödeme emri belgeleri üzerindeki kontrol görevlerinden birisi de yetkililerin imzasının kontrolüdür.

Sayıştay Genel Kurulu'nun 5018 sayılı kanun çerçevesinde sorumlu tutulacak görevli ve yetkililerin belirlenmesi hakkında almış olduğu 5189/1 sayılı kararında muhasebe yetkililerinin imza kontrol görev ve sorumluluğu da belirlenmiştir.

Ödeme emri belgesi ödenmek üzere muhasebe yetkilisine geldiği zaman harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlileri tarafından imzalanmış olması gerekir. Ödeme emri belgesinde yetkililerin imzalarının tam olduğunu kontrol etme görevi muhasebe yetkililerine verilmiştir. Muhasebe yetkilisinin ödeme emri belgesindeki imzalarda bir noksanlık olduğunu tespit ettiği zaman  noksanlığın tamamlanması için harcama yetkilisine yazıyla iade etmesi gerekir. Ödeme emri belgesinde harcama yetkilisi veya gerçekleştirme görevlilerinden birisinin imzası noksan olduğu halde ödeme yapılmışsa muhasebe yetkilisi belgede imzası olan diğer görevli ile birlikte sorumlu olur. 

Ödeme emri belgesinde imzalardan birisinin eksik olması halinde imzası olanla birlikte sorumlu tutulan muhasebe yetkilisi sadece kendisinin imzası bulunan ödeme emri belgelerinde ise tek başına sorumlu tutulur. Mevzuata aykırı herhangi bir durum halinde tüm sorumluluk muhasebe yetkilisine yüklenir.

Ödeme emri belgesinde bulunması gereken tüm imzaların atılmış olmakla birlikte ödeme emri belgesi ekinde yer alan belgelerde herhangi bir imza noksanlığı varsa muhasebe yetkilisi, ödeme emri belgesinde imzası bulunan gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi ile birlikte sorumludur.

Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2020, 08:38
YORUM EKLE