Memur Bilirkişi Olmak İçin Amirinden İzin Almak Zorunda mı?

Memur Bilirkişi Olmak İçin Amirinden İzin Almak Zorunda mı? bilirkişi olan memur bilirkişilik görevi nedeniyle izinli sayılırmı

Memur Bilirkişi Olmak İçin Amirinden İzin Almak Zorunda mı?

Memur Bilirkişi Olmak İçin Amirinden İzin Almak Zorunda mı?

Kamu kurumlarında görev yapan memurlar mahkeme başkanlıklarınca her yıl yapılan ilanlara istinaden bilirkişi olmak için başvuru yapmakta,başvuruları uygun görülen memurlar ise mahkemelerin ve savcılıkların vermiş oldukları dosyalar üzerinden bilirkişi olarak görev yapmakta ve ücret almaktadırlar.Memurların bilirkişi olmak için yapacakları başvurularda ve bilirkişi olduktan sonra yapacakları bilirkişilik işlerinde çalışmış oldukları kurumlardan izin alıp almayacakları ise memurlar arasında merak konusu olmaktadır.Bu yazımızda bilirkişilik yapmak isteyen memurların bilirkişilik için amirinden izin alıp almayacağını incelemeye çalışacağız.Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "İkinci Görev Yasağı" başlığını taşıyan 87 nci maddesinin birinci fıkrasında memurlara ikinci görev verilemeyecek ve bu nedenle yarar sağlanamayacak kurumlara yer verilmiş, ikinci fıkrasında ise ikinci görev yasağının istisnaları düzenlenerek bilirkişilere ödenecek ücretler bu yasağın kapsamı dışında tutulmuştur. "İkinci Görev Verilecek Memurlar ve Görevler" başlığını taşıyan 88 inci maddesinde ise, bu Kanuna tabi kurumlarda çalışan Devlet memurlarına esas görevlerinin yanında; özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak memurlara gördürülmesi öngörülen sürekli hizmetler ile mesleki bilgisi ile ilgili olarak, hizmet olanakları elverişli bulunmak ve atamaya yetkili amir tarafından uygun görülmek şartıyla bazı görevlerin ikinci görev olarak verilebileceği hükme bağlanmış bulunmaktadır.

Her iki madde hükmünün bir arada değerlendirilmesi neticesinde, atamaya yetkili amir tarafından uygun görülmek kaydıyla yapılabilecek ikinci görevlere 88 inci maddede yer verildiği; buna karşılık 87 nci maddede bilirkişilik görevi ve ücretine yer verilirken atamaya yetkili amirlerin iznine ilişkin herhangi bir hükmün öngörülmediği görülmektedir.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümlerine göre mahkemelerde bilirkişi olarak görev alacak olanların kurumlarından izin almasına gerek yoktur.

Diğer güncel makalelerimizden haberdar olmak için Facebook Grubumuza üye Olabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2019, 12:02
YORUM EKLE