Mal Memurlarının Kayyımlığı Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı

Mal Memurlarının Kayyımlığı Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı

Mal Memurlarının Kayyımlığı Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı

Mal Memurlarının Kayyımlığı Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı

Mal Memurlarının Kayyımlığı Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı.  Yönetmelikte, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Bakanlığı birimlerinin yer aldığı ibareler çıkartılarak yerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve bu Bakanlığa ait birimler işlendi.

Böylelikle, kayyımlık görevi Hazine ve Maliye Bakanlığından alınarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına devredilmiş oldu. İlin en büyük mal memuru unvanı da çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürüne geçmiş oldu.

YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 6366

Ekli “Mal Memurlarının Kayyımlığı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 3561 sayılı Mal Memurlarının Kayyım Tayin Edilmesine Dair Kanunun 2 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

8 Kasım 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

MAL MEMURLARININ KAYYIMLIĞI HAKKINDA YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 15/4/2009 tarihli ve 2009/14954 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal Memurlarının Kayyımlığı Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bakanlık: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını,”

“d) Kayyımlık bürosu: Kayyımlık işlemlerini yürütmek üzere doğrudan çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürüne bağlı olarak kurulan millî emlâk dairesi başkanlığı, millî emlâk müdürlüğü veya millî emlâk şefliğinde görevli memurlardan oluşturulan büroyu,”

“f) Mahallin en büyük mal memuru: Her ilin merkez ve ilçeleri için çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürünü,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “defterdarlık muhasebe” ibaresi “Bakanlık müfettişlerine ve milli emlak” şeklinde ve dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlıkça” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlıkça” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “defterdarlık birimleri” ibaresi “milli emlak” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “defterdar yardımcısına, veya kayyımlık bürosu görevlilerine” ibaresi “millî emlâk dairesi başkanına, millî emlâk/emlâk müdürüne, ilçelerde milli emlâk müdürüne veya milli emlâk müdür yardımcısına” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Kayyım tarafından yetki devredilen veya görevlendirilen;

Milli emlâk dairesi başkanı için yüzde yüzünü,

Millî emlâk/emlâk müdürleri ve kayyımlık bürosu kurulan illerde büro başkanı için yüzde yetmişbeşini,

Millî emlâk/emlâk müdür yardımcıları için yüzde altmışbeşini,

Diğer milli emlâk görevlileri için yüzde altmışını,”

MADDE 7- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2022, 11:28
YORUM EKLE