Lojmanda Oturan Memurun Yanında Kimler Kalabilir?

Lojmanda  Memurun Yanında Kimler  Kalabilir ? lojmanda memur anne veya babası ile kalabilir mi, memurun kardeşi memur ile lojmanda kalabilir mi

Lojmanda Oturan Memurun Yanında Kimler Kalabilir?

Lojmanda  Memurun Yanında Kimler  Kalabilir ? lojmanda memur anne veya babası ile kalabilir mi, memurun kardeşi memur ile lojmanda kalabilir mi

Lojmanda Oturan Memurun Yanında Kimler Kalabilir?

Lojmanda  Memurun Yanında Kimler Hangi Aile Fertleri   Kalabilir ? kamu konutlarında memurun yanında kim kalabilir?

Kamu Kurum ve kuruluşlarında çalışan memurların bazıları kurumlarına ait lojmanlarda kalmaktadırlar.Lojmanlarda kalan memurların lojmanda hangi aile fertleri ile birlikte ikamet edeceği hususu kamu konutları yönetmeliğinde belirlenmiştir.İlgili yönetmeliğin konutta birlikte oturabilecekler başlıklı 13. maddesinde 

"Konutlarda oturanların yanlarında yalnız kendisinin veya eşinin usül ve füruu ile üçüncü dereceye (üçüncü derece dahil) kadar hısımları veya gelenek, görenek ve ahlak kuralları gereği, korumak ve bakmakla yükümlü bulundukları, kimseler oturabilir" hükmü yer almaktadır.

İlgili hükme göre lojmanda memurun yanında kimlerin oturabileceğinin tespiti için usül ve füruu kavramları ile memurun 3. dereceye kadar hısımlarının kimler olduğuna bakmamız gerekecektir.

Usul, “asıl” kelimesinin çoğulu olup, bir şeyin varlığının dayandığı asıl kaynağı ifade eder. Bu bakımdan, kanunlarımızda usul deyimi, bir kimsenin ana ve babası ile her dereceden büyükanne ve büyükbabalarıkapsayan anlamda kullanılmaktadır. “Füru” deyimi ise, dal ve kol anlamındaki “fer”in çoğulu olup, çocuklar, torunlar ve onların çocuklarını ifade etmektedir.

Buna göre lojmanda oturan memurun ve eşinin anne ve babası ile büyükanne,büyükbabası,çocukları ve torunlarının lojmanda ikamet etmesinde yönetmelik hükümlerine göre bir ayrılık bulunmamaktadır.

Bunun yanında memurla birlikte lojmanda  kalabilecek olanlar arasında  sayılan 3. dereceye kadar hısımlar ise memurun kardeşleri, kardeşlerinin çocukları,dayısı,amcası,halası,teyzesi şeklindedir.Aynı şekilde memurun eşinin kardeşleri,kardeşlerinin çocukları,dayısı,amcası,halası ve teyzeside 3. dereceye kadar hısım olduğundan memur ile birlikte lojmanda oturabilir.

Görüleceği üzere memur ile lojmanda oturacak olanlar  yönetmelik hükümleri ile bayağı bir geniş olarak belirlenmiştir. Bunun yanında lojmanda kalan memurun lojmanda arkadaşları veya nişanlısı gibi kişilerle kalması mümkün değildir.Bu gibi durumların tespit edilmesi durumunda konut tahsisi yapan kurumca kamu konutları yönetmeliğinin 34. maddesine göre işlem yapılabilir.

Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2022, 10:52
YORUM EKLE