Lojman Kira Bedeli Nasıl Hesaplanır?

Lojman Kira Bedeli Nasıl Hesaplanır? Kamu konutlarının kira bedellerine ilişkin örnek hesaplama , lojman kirası indirim nasıl uygulanır

Lojman Kira Bedeli Nasıl Hesaplanır?

Lojman Kira Bedeli Nasıl Hesaplanır? Kamu konutlarının kira bedellerine ilişkin örnek hesaplama , lojman kirası indirim nasıl uygulanır

Lojman Kira Bedeli Nasıl Hesaplanır?

Lojman Kira Bedeli Nasıl Hesaplanır? Kamu konutları için örnek kira hesaplama

Kamu Kurumlarına ait lojmanlarda kalan personellerin maaşlarından her ay  kira kesintisi yapılmaktadır. Yapılan kesintiler nasıl hesaplanmaktadır? Lojmanlardan alınan kira bedellerinin yasal dayanağı nedir?Lojman kira bedelleri tespit edilirken hangi unsurlar göz önüne alınır?Belli bölgelerde lojman kiraları niye daha ucuzdur? Bu yazımızda bu konuyu açıklamaya çalışacağız.

Lojmanların kamu konutlarının kira bedellerinin nasıl hesaplanacağına ilişkin yasal düzenleme Kamu konutları kanunu ve kamu konutları yönetmeliğinde yapılmıştır.Kamuya ait lojmanların kira bedelleri hesaplanırken ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

Kamu Konutları Kanunu’nun “Kira Bedeli” 5. Maddesinde;

“Yurt içinde Cumhurbaşkanı T.B.M.M. Başkanı ve Başbakan yurt dışında ise büyükelçiler daimi delegeler maslahatguzarlar askeri temsil heyetleri başkanları ve başkonsoloslar için tahsis edilen özel tahsisli konutlardan ve hizmet tahsis konutlardan kira bedeli alınmaz. Konutların aylık kira bedelleri, personelin aylık veya ücretinden peşin olarak bordro üzerinden kesilmek suretiyle tahsil edilir ve genel bütçeye dahil kurum ve kuruluşlarda hazineye, diğerlerinde kendi bütçelerine irat kaydedilir” hükmü yer almaktadır.

Kamu Konutları Yönetmeliği’nin 21-25. Maddeleri’nde lojman kira bedelleri ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.

Kamu Konutları Kanunu ve Yönetmeliği’ne göre özel tahsisli konutlar ile hizmet tahsisli konutlarda ikamet edenler için kira bedeli alınmayacağı hükme bağlanmıştır. Görev tahsisli ve Sıra tahsisli lojmanlarda kalanlar ise kira ödeyeceklerdir.

Lojmanlarını kira bedelleri ise 26/5/2005 tarihli ve 25826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 294)’nde belirtilen esaslar uygulanmak suretiyle aylık kira bedelleri hesaplanır. Söz konusu Genel Tebliğ’de kamu konutlarının kira bedelleri hakkında tüm düzenlemeler yapılmış olup yılık olarak belirlenip Resmi Gazete’de ilan edilecek olan m2 bedelleri üzerinden hesaplanan tutar üzerinden kira ödeyeceklerdir.

Burada hesaplamaya örnek teşkil etmesi açısından 2017 yılı m2 fiyatları ile kalorifersiz ve kaloriferli 2 adet lojmanın kira bedelini hesaplayacağız. Yönetmelikte kamu konutları A,B,C, D,E,F,G tipi konutlar olarak 7’ye gruba ayrılmış olup tüm gruplar için değil örnekleme seçilen 2 grup için hesaplama yapacağız. Kira bedellerinin brüt m2 üzerinden hesaplanacağının 294 sayılı Genel Tebliğ ile hükme bağlandığını da hatırlatmak isteriz.

Örnek Lojman Kira Bedeli Hesaplama

1-Ankara’da 100m2’lik C tipi kamu konutunun 2017 yılı kira bedeli acaba ne kadardır?

Öncelikle C tipi konut ile neyi kasdettiğimizi ifade etmek istiyorum. Yönetmelik’te (C) Tipi konutlar; “Tamamı kamu kurum ve kuruluşunun mülkiyetinde bulunan veya tamamı kiralanan, kapıcı ve kaloriferci ile ortak tesis ve ortak kullanım alanlarının tüm giderlerinin konutta oturanlar tarafından karşılandığı kaloriferli konutlardır.” şeklinde tanımlanmıştır.

2017 yılında geçerli olan m2 birim fiyatları 377 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ile belirlenmiş olup tebliğin 3/c maddesinde kaloriferli konutlar için m2 birim değerinin 3,73-TL olduğu ifade edilmiştir.

Konutumuz,kira bedeline ilave edilecek hususlarla ilgili düzenleme kapsamına girmemektedir.

Brüt m2*Kira Bedeli

100*3,73=373-TL

Bu tutar kişinin ödeyeceği miktar olmayıp 294 sayılı Genel Tebliğin “Bazı Yörelere İlişkin Kira Bedellerinde Uygulanacak İndirim Oranları” hükmü gereği indirim uygulanarak hesaplanacaktır. Ankara tebliğin EK-3 Listesi’ndeki iller arasında sayıldığı için kira bedelinden %30 indirim uygulanacaktır.

373*%30= 111,9 olup indirim tutarı kira bedelinden düşüldüğü vakit kişinin ödemesi gereken kira bedeli hesaplanacaktır.

Ödemesi Gereken Tutar=Kira Bedeli-İndirim Bedeli

Ödemesi Gereken Tutar   =261,10-TL’dir (373-111,9)

2-Ankara’da brüt 100m2 A tipi kamu konutunun 2017 yılı kira bedeli ne kadardır?

Burada da hesaplamaya geçmeden önce aynı şekilde A tipi konuttan neyi kasdettiğimizi açıklamak istiyorum. Yönetmelik’te (A) Tipi konutlar; “Tamamı kamu kurum ve kuruluşunun mülkiyetinde bulunan veya tamamı kiralanan, kapıcı ile ortak tesis ve ortak kullanım alanlarının tüm giderlerinin konutta oturanlar tarafından karşılandığı kalorifersiz konutlardır.” Şeklinde tanımlanmıştır.

377 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğ’in 3/b maddesinde 2017 yılında kalorifersiz lojmanların kira bedeli hesaplamasında m2 birim değerinin 2,84-TL olması gerektiği hükme bağlanmıştır.

Brüt Alan*m2 bedeli=100*.2,84=284-TL

Burada aynı şekilde hesaplanan tutara indirim uygulanıp aynı da kişinin ödemesi gereken tutara ulaşılır.

284*%30=85,2

Ödemesi Gereken Tutar=Kira Bedeli-İndirim Bedeli

Ödemesi Gereken Tutar   =198,80-TL’dir (284-85,20)

Burada yönetmelikte sayılan 7 tip konuttan sadece iki adedinin hesaplaması yapılmış olup bu konuyla ilgili sormak istediğiniz sorular ya da aklınıza takılan hususlarla alakalı olarak sitemizin iletişim bölümünden bizlere ulaşabilirsiniz.

 Bu yazının tüm hakları Mevzuatinyeri.com’a aittir. 5856 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Aktif link verilmek suretiyle paylaşılabilir.

Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2022, 20:35
YORUM EKLE